St. Annabuurtsters op de PC Deel 7

Tjisse Wallendal is de volgende kaatser die voor St.-Annaparochie op de PC zijn talenten laat zien. Hij wordt op 25 december 1952 in St.-Jacobiparochie geboren en wint zowel in 1968 als in 1969 voor de kaatsvereniging ‘Het Noorden’ de derde prijs op de Bondswedstrijd voor jongens. Klaas Herrema en Herman Vijlbrief zijn in eerstgenoemd jaar zijn partuurgenoten en in 1969 is Herman Vijlbrief opnieuw van de partij en nu is Dirk Fedde Ganzinga de derde maat. Op de Freulepartij in Wommels is hij met de zesde en de vijfde prijs minder succesvol. Op de Jong-Nederlandpartij wint hij met Klaas Herrema en Tinus Boomstra in 1971 en 1972 de tweede prijs en op de Bondswedstrijd voor senioren komt hij uit voor St.-Jacobiparochie (de achtste prijs), voor Franeker, (de eerste prijs in 1977 met Jan van der Molen en Johannes van der Ploeg), voor St.-Annaparochie (de zevende, de zesde, de vierde en de tweede prijs) en voor Ried (de tweede prijs).

De naam van Tjisse Wallendal prijkt voor het eerst voor St.-Annaparochie op de PC lijst in 1979. Op deze natte PC oogst Tjisse veel bijval van het publiek met zijn enorme bovenslagen, die vooral tot stand komen door een kaatswant met een speciale ‘nap’. Als achterinse kaatst hij die dag met Jan Vaas uit Groningen en Henk Leeuwen uit St.-Jacobiparochie. In de finale verliest dit drietal op 4-5 en 6-6 van de winnaars van dat jaar, Sake Saakstra, koning Piet Jetse Faber en Flip Soolsma. In 1980 verloopt zijn optreden op deze hoogtijdag minder voorspoedig, want na de eerste omloop mag hij zich gaan douchen. In 1981 volgt het PC-hoogtepunt in zijn succesrijke kaatscarrière. Met koning Sake Saakstra uit Deinum en Piet Jetse Faber uit Vrouwenparochie is hij die dag oppermachtig. In vier partijen krijgt dit partuur de gehele dag maar vijf eersten tegen en dit geeft de overmacht duidelijk weer. In 1982 kaatst hij met Sjouke de Boer uit Exmorra en Johannes van Dijk uit Sexbierum. In de halve finale valt op 5-2 en 6-6 het doek voor dit trio en meer dan de vierde prijs zit er dus niet in. In 1983 besluit hij zijn voorlaatste PC-optreden met Lambert Postma uit Blessum en André Tolsma uit Roordahuizum. Dit partuur wordt al na de eerste omloop naar de kleedkamers verwezen. Een ernstige schouderblessure van Tjisse is hier mede debet aan en hij besluit daardoor zijn kaatsloopbaan op een laag pitje te zetten. Wel probeert hij het nog, als voorinse, op de PC van 1984, maar de nu in Ried woonachtige Wallendal zal de eerste omloop niet overleven.

Nog enkele PC-statistieken van Tjisse Wallendal, die na zijn afscheid van het kaatsen vooral in het nieuws blijft door zijn bezigheden voor de SC Heerenveen en Sportstad Heerenveen. Hij kaatst veertien keer op de PC, waarvan vier keer als opslager, vijf keer als voorinse en vijf keer als achterinse. Hij verliest tien keer in de eerste omloop en eenmaal, in zijn debuutjaar in 1971, in de tweede omloop. Hij wint drie prijzen, namelijk de eerste, de tweede en de vierde prijs.

In 1982 verschijnt Ytzen Hiemstra voor de eerste keer op de PC. Daarvoor heeft hij al heel wat aansprekende successen geboekt. Zo wint hij op 14 augustus 1971 de eerste prijs op de Bondswedstrijd voor schooljongens te Oosterlittens. Met Fré Vellinga en Marty Slager wordt Winsum met 5-3 en 6-4 in de finale verslagen. Op de Bondswedstrijd voor jongens te Beetgum is er in 1972 de vierde prijs met Gerard Tanja en Marty Slager en in 1973 wordt met dezelfde kaatsers zelfs de tweede prijs in de wacht gesleept. Leeuwarden is in de finale oppermachtig, 5-1 en 6-2. Het hoogtepunt op deze Bondswedstrijd is in 1974 als hij met Marty Slager en Filip Dijkstra de eerste prijs wint. In de finale wordt buurdorp St.-Jacobiparochie in een enerverende finale met alles aan de hang verslagen. Marty Slager passeert op die stand eenvoudig de kaats. Op de Freulepartij in Wommels wint Ytzen met Gerard Tanja en Marty Slager op 9 augustus 1972 de tweede prijs. Beetgum is in een spannende finale met 5-4 en 6-6 net iets sterker. Op 8 augustus 1973 is het nog iets spannender in de finale. Op 5-5 en 6-0 verliezen Ytzen, Gerard Tanja en Marty Slager de eindstrijd tegen Harlingen. De ex-voetbaltrainer van St.-Anna, Sjonnie Nota, passeert in het laatste eerst drie keer de bovenlijn. Op de Jong-Nederlandpartij (4 keer) en op de Bondswedstrijd voor senioren (5 keer) valt voor Ytzen geen succes te noteren.

Tenslotte zijn optreden op de PC. Op 4 augustus 1982 maakt hij zijn debuut op deze hoogtijdag op het Sjûkelân te Franeker. Hij staat die dag, met Rients Saakstra uit Ried en Johannes Andela uit Winsum, als nummer 15 op de lijst. Het wordt een kansloze missie, 0-5 en 6-6. Een jaar later probeert hij het opnieuw, weer met Rients Saakstra en nu als derde maat Dirk van der Leest uit Stiens. Als nummer 16 op de lijst is de nederlaag in de eerste omloop iets dragelijker, 3-5 en 6-6. Ook in 1984, zijn laatste optreden op de PC, sneuvelt Ytzen Hiemstra in de eerste omloop. Voor de derde keer met Rients Saakstra en met Abe Kooistra uit Pingjum, lijdt hij in de eerste omloop een alleszins eervolle 5-5 en 6-4 nederlaag.

Willem Hiemstra.

close