St. Annabuurtsters op de PC Deel 2

Na Jan Bijlsma in 1930, die overigens met Theunis Brouwer en Hendrik de Jong in 1928 de Freulepartij in Wommels wint, komt Nico Bijlsma in 1932 op de PC in actie (in het Jubileumboek ‘Kaatsen in St.-Annaparochie, meer dan honderd jaar’ staat abusievelijk 1930 vermeld). Zijn partuurgenoten zijn Ynze Kuperus en Rein Kuperus, beide uit Franeker. Zij hebben nr. 3 op de lijst en verliezen kansloos in de eerste omloop met 0-5 en 2-6. In 1933 heeft Anne van Sinderen meer succes. Evenals in 1932 is het deze keer een uitnodigingswedstrijd i.p.v. een vrije formatiewedstrijd en Van Sinderen staat op deze 80-jarige jubileumpartij als nr. 16 op de lijst. Hij is geloot bij twee ‘monstermaten’, zoals hij zelf zijn kaatsmaten in de krant noemt. Deze ‘monstermaten’ zijn Hans Knol uit Harlingen, tweevoudig PC-winnaar, en Dooitzen de Bildt uit St.-Jacobiparochie, drievoudig PC-winnaar. In de eerste omloop is het spannend (4-5 en 6-6), in de tweede omloop allerminst (0-5 en 2-6) en ook in de halve finale ontbreekt elke tegenstand (1-5 4-6). De finale wordt gespeeld tegen Ids Roukema (Wommels), Jan Althof (Franeker) en Sjouke Helfrich (St.-Jacobiparochie). Dit laatste drietal moet op 3-5 en 4-6 de overwinning aan Van Sinderen, Knol en De Bildt laten en De Bildt wordt tot koning van deze klassieker gekozen. ‘Eendagsvlieg’ Anne van Sinderen, hij zal nog slechts een derde prijs op het hoogste niveau winnen, keert met de krans, een fraaie sportbeker en drie Gouden Willems naar St.-Annaparochie terug. Anne van Sinderen, geboren op 4 november 1906 en overleden op 20 november 1996, woont na die triomf nog heel lang in Oudebildtzijl (Landbuurt en Krelis Annesstraat) en wint zijn laatste eerste prijs op tweeënzeventigjarige leeftijd in Stiens op de ledenpartij. Dit over ‘een onbekende PC-winnaar van 1933’, zoals de krant destijds kopt.

Op 3 augustus 1938 betreedt de op 11 september 1915 geboren Gerrit Groen voor de eerste keer de heilige grasmat van het Sjûkelân in Franeker en het zal niet bij die ene keer blijven, want hij komt maar liefst op negentien opeenvolgende PC’s uit. De op genoemde datum te houden PC is een jubileumwedstrijd t.g.v. het 85-jarig bestaan van de Permanente Commissie te Franeker. Gerrit Groen kaatst met Klaas Posthumus uit Beers en ‘Hampie’ Bogaard uit Harlingen. Ze veroveren de derde prijs, die tien gulden bedraagt. In 1939 is Gerrit Groen in gezelschap van Hans Knol (Harlingen) en Lou Seerden (Franeker), maar hij wordt, evenals in 1940, in de eerste omloop uitgeschakeld. In 1941 heeft Gerrit Groen opnieuw succes. Met E.Zijlstra (Witmarsum) en Adrianus (Janus) Paassen (Huizum) wordt hij in de halve finale verslagen en hij komt wederom met tien gulden thuis. In 1942 verliest Gerrit Groen in de eerste omloop en in 1943 en 1944 is er geen PC i.v.m. de Tweede Wereldoorlog. Gerrit Groen heeft een abonnement op derde prijzen, want in 1947 is het weer raak. Opnieuw is voor hem een tientje weggelegd (van de Onderl. Ass. Mij ‘Achlum’) en nu is hij in gezelschap van Theo van Dijk uit Leeuwarden en Lammert Heeringa uit Holwerd (PC-koning in 1949). Na vergeefse pogingen in 1948, 1949 en 1950, volgt in 1951 de tweede prijs. Met Johannes Stavinga uit Poppingawier (PC-koning in 1954) en Dreeuwes Smedinga (PC-koning in 1962) komt Gerrit Groen in de finale, maar wordt daarin kansloos (5-1 en 6-2) naar de tweede plaats verwezen. Deze keer ontvangt het premiewinnend trio elf gulden en een bonbonschaaltje met zilver gemonteerd.

In 1952 strandt Gerrit Groen in de halve finale (3e prijs) met Anne van der Meulen uit Berlikum en opnieuw Dreeuwes Smedinga. In 1953 is het 100-jarig jubileum van de PC en Gerrit Groen betreedt de kaatsarena met Meindert van der Weert uit Arum en Theun de Bruin uit Leeuwarden, en niet zonder succes. Na drie vrij eenvoudige overwinningen bereikt het drietal de finale, waarin Hotze Schuil, Frans Helfrich en Rinnie Kuiper (koning) met 5-3 en 6-2 te sterk zijn. De tweede prijs is, i.v.m. het jubileum, opgewaardeerd en bestaat uit een verguld zilveren polshorloge en een zilveren medaille. In 1958 sluit Gerrit Groen, in stijl, dus met de derde prijs, zijn PC-loopbaan af. Hij wordt deze dag geflankeerd door Jan Faber uit Peins en Sikke Olivier uit Harlingen. In negentien wedstrijden verzamelt hij negen PC-punten. Gerrit Groen, die op de Freulepartij in Wommels in 1932 de vijfde prijs wint en op de Bondswedstrijd voor senioren in 1942 de premie, verzamelt in totaal 210 punten op het hoogste niveau, waarbij hij achttien eerste prijzen, vijfenveertig tweede en zesenzestig derde prijzen wint. Vrachtrijder Gerrit Groen staat bekend als een sympathieke en sportieve perkspeler (achterin) met een soepele polsslag. Hij overlijdt op 6 april 1986.

Willem Hiemstra.

close