St. Annabuurtsters op de PC Deel 11

In 1990 staat Jacob Wassenaar, geboren op 29 september 1980, voor het eerst op de PC lijst. In zijn jeugdjaren is hij voor de kaatsvereniging uit Minnertsga op de Bondswedstrijd voor jongens drie keer succesvol. In 1995 wint hij de tweede prijs, in 1996 de derde prijs en in 1997, met Wouter Jan de Roos en Cornelis Terpstra, de eerste prijs. Op 7 augustus 1996 zegeviert hij op de Freulepartij te Wommels . Omkranst verlaten Jacob Wassenaar, Rein Faber en Peter Sinnema het speelveld en Jacob verovert hier zijn eerste blaadje van het in kaatskringen vermaarde ‘klavertje vier’. In 2000 wordt hier op de Jong-Nederlandpartij te Franeker het tweede blaadje aan toegevoegd. Wouter Jan de Roos en Cornelis Terpstra delen mee in de vreugde van de eerste prijs. Overigens is Jacob Wassenaar zeer succesvol op deze Bondswedstrijd voor junioren, want voor Minnertsga sleept hij tweemaal de eerste en eenmaal de tweede, de derde en de vierde plaats in de wacht. Ook op de Bondswedstrijd voor senioren timmert hij voor Minnertsga flink aan de weg, altijd met zijn broer Chris, vier keer met Klaas Anne Terpstra en een keer met Cornelis Terpstra. Het succes met genoemde spelers is drie maal de eerste prijs (in 2001, 2005 en 2006), en verder de vierde en de vijfde prijs. Driekwart van het ‘klavertje vier’ is daardoor binnen.

Op 2 augustus 2000 debuteert hij, nog steeds voor Minnertsga, op de PC, samen met Rimar Goudberg uit Leeuwarden en dorpsgenoot Cornelis Terpstra. De ouverture eindigt al in de eerste omloop, waarin zij kansloos met 2-5 en 2-6 worden uitgeschakeld. Hetzelfde overkomt hem in 2001, eindstand 1-5 en 6-6. In 2002 wordt het ‘klavertje vier’ compleet als hij met Rutmer van der Meer uit Wergea en koning Cornelis Terpstra uit Minnertsga op de hoogste trede van het ereschavot staat. Hij schaart zich met het behalen van het volledige ‘klavertje vier’ in de rij van illustere kaatsers als Ids Jousma, Taede Zijlstra, Klaas Kooistra, Frans Helfrich, Dirk van der Zee, André Roosenburg, Johannes Westra, Joop H. Bierma, Erik Seerden, Cornelis Terpstra en Auke van der Graaf. In 2004 volgt de derde prijs op de PC, in 2005 opnieuw de eerste prijs, nu met Rutmer van der Meer uit Huizum en zijn broer Chris, die de koningsprijs in ontvangst mag nemen. In 2006 wint hij met dezelfde spelers de tweede prijs. In 2007, staat hij opnieuw met laatstgenoemde spelers op de PC lijst, maar Jacob komt nu uit voor St.-Annaparochie. Dit levert geen succes op, want hij wordt in de tweede omloop, na een spannende strijd (5-5 en 4-6), door de latere winnaars uitgeschakeld. In 2008 wint hij nog de derde prijs, maar in 2009 en 2010 wordt hij respectievelijk in de eerste en in de tweede omloop naar huis gestuurd. Jacob Wassenaar kaatst dus elf keer op de PC en behaalt tien punten. Op de Bondswedstrijd voor senioren weet Jacob voor de kaatsvereniging ‘St.-Anna/Drie spul is út’ in 2007 de zesde en in 2009 de vierde prijs te bemachtigen, samen met Wietse Jan Dijkstra en Pieter Jan Plat.

Pieter Jan Plat, geboren op 26 april 1989, is voorlopig de laatste St.-Annabuurtster die op de PC uitkomt. Bij de jeugd weet hij, op de diverse Bondswedstrijden, enkele prijzen in de wacht te slepen, maar helaas nooit de hoofdprijs. Op de Bondswedstrijd voor schooljongens in 2002 wint hij, met Martijn Hiemstra en Alex Krol, de tweede prijs en een jaar later met Mark Westra en Jorrit Vlaskamp de derde prijs. Op de Bondswedstrijd voor jongens in 2006 is er met Geertjan de Jong en Frank Oosterhaven de vierde prijs. Op de Freulepartij in 2004, 2005 en 2006 blijft hij succesloos. Op de Jong-Nederlandpartij in 2010 weet PieterJan Plat met Sjoerd en Geertjan de Jong de derde prijs te bemachtigen en op de Bondswedstrijd voor senioren in 2007 en 2009 respectievelijk de zesde en de vierde prijs, beide keren was hij toen in gezelschap van Wietse Jan Dijkstra en Jacob Wassenaar.

Pieter Jan Plat maakt zijn debuut op de PC op 30 juli 2008 en met Marten van der Leest uit Dronrijp en Feiko Broersma uit Easterlittens staat hij als nr. 16 op de lijst. Het is maar voor korte duur dat hij het Sjûkelân mag betreden want bij de stand 5-1 en 6-4 mag hij zich weer gaan verkleden. Beter is het resultaat, met dezelfde kaatsers, in 2009. Zij verliezen in de tweede omloop, maar mogen wel de stimuleringsprijs in ontvangst nemen. In 2010, met Peter de Boer uit Leeuwarden in plaats van Feiko Broersma, gaat het nog beter. Na een nipte zege in de eerste omloop, 5-5 en 6-6, wordt ten slotte de halve finale bereikt, waarin het drietal met 1-5 en 0-6 kansloos wordt uitgeschakeld. Niettemin reist hij een voldaan gevoel en met een verdienstelijke derde prijs huiswaarts.

Willem Hiemstra.

close