NK’s 2021

Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden in 2021.

16 juni: Franeker: Schoolkaatskampioenschappen voor jongens en meisjes.

1ste prijs schoolmeisjes: 16 parturen. CBS De Slotschool te St.-Annaparochie met Noëlle Hiddinga en Aisha Mahmoud.

3 juli: Berlikum: Nederlands Kampioenschap meisjes pupillen: 19 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Lisan Kaper, Noëlle Hiddinga en Aisha Mahmoud.

1ste omloop: Niawier/Metslawier/Oosternijkerk: winst 5-1 en 6-0;

2e omloop: Makkum: winst 5-2 en 6-6;

3e omloop: vrij

4e omloop: Lollum/ Waaxens: verlies 3-5 en 0-6.

3e prijs.

3 juli: Arum: Nederlands Kampioenschap jongens pupillen: 28 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Stijn de Jong, Jorrit Kroondijk en Rimar Kaper.

1ste omloop: Witmarsum: verlies 0-5 en 6-6.

3 juli: Mantgum: Jong Famme Partij (dames/junioren afdeling): 19 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Sophie Kroondijk, Nienke en Annet de Haan.

1ste omloop: Goënga: verlies 0-5 en 6-6.

10 juli: Easterein: Jong Feinte Partij: (junioren/heren afdeling): 21 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

10 juli: Peins: Nederlands Kampioenschap schoolmeisjes: 17 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie I: Dido Iedema, Noëlle Hiddinga en Sophie Kroondijk.

1ste omloop: Mantgum: winst 5-0 en 6-0;

2e omloop: Niawier/Metslawier/Oosternijkerk: verlies 3-5 en 2-6.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie II: Lisan Kaper, Fenna Hoekstra en Nina-Claire Wijning.

1ste omloop:   Menaldum: verlies 2-5 en 6-6.

17 juli: Beetgum: Nederlands Kampioenschap jongens: 34 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Jesse Kroondijk.

1ste omloop: Folsgare: winst 5-1 en 6-2

2e omloop: Engelum: verlies 4-5 en 4-6.

24 juli: Pingjum: Nederlands Kampioenschap meisjes: 14 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Nina-Claire Wijning, Nienke de Haan en Sophie Kroondijk.

1ste omloop: Winsum: winst 5-5 en 8-6;

2e omloop: Goënga: verlies 2-5 en 4-6.

31 juli: Wommels: Nederlands Kampioenschap schooljongens: 29 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie II: Eelco Meijer en Rens Hoekstra.

1ste omloop: Dronrijp: verlies 0-5 en 4-6.

Deelnemers voor St.-Annaparochie I:  Iwan Hiddinga, Jelvin Kaper en Hjalmar Dijkstra.

1ste omloop: Scharnegoutum: winst 5-1 en 6-6;

2e omloop: Lollum/Waaxens: winst 5-3 en 6-6;

3e omloop: Tzum: winst 5-1 en 6-4;

4e omloop: Baard: winst 5-2 en 6-4

Finale: Sexbierum/Pietersbierum: winst 5-4 en 6-2

1ste prijs.

31 juli: Easterlittens: Nederlands Kampioenschap heren 35+: 13 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

4 augustus: PC heren Franeker vrije formatie: 16 parturen.

Geen deelnemers uit St.-Annaparochie.

7 augustus: Hitzum: Ald Meijerspartij (‘Freulepartij’ voor meisjes afdeling): 15 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Nienke de Haan, Sophie Kroondijk en Nina-Claire Wijning.

1ste omloop: Stiens: verlies 3-5 en 2-6.

11 augustus: Wommels: Freulepartij voor jongens afdeling: 35 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jelvin kaper, Iwan Hiddinga en Jesse Kroondijk.

1ste omloop: Winsum: winst 5-2 en 6-2

2e omloop: Sexbierum/Pietersbierum: verlies 5-5 en 6-8.

21 augustus: Drylst: Nederlands Kampioenschap heren 50+ : 30 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Johan Hiemstra, Maikel Versnel en Anne de Vries.

1ste omloop: Mantgum: verlies 5-5 en 6-8.

28 augustus: Vrouwenparochie: Nederlands Kampioenschap dames: 19 parturen.

Geel deelname van St.-Annaparochie.

28 augustus: Franeker: Nederlands Kampioenschap junioren: 26 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

25 augustus: Weidum: dames PC: hoofdklasse vrije formatie: 12 parturen.

Deelneemster voor St.-Annaparochie: Annet de Haan (samen met Lotte Delgrosso (Minnertsga) en Annelien Broersma (Leeuwarden)).

verlies 1ste omloop: 3-5 en 4-6.

4 september: Tzum: Nederlands Kampioenschap senioren: 42 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.