St. Annabuurtsters op de PC Deel 9

Voordat Minne Hovenga, geboren op 3 december 1951, in 1984 in St.-Annaparochie komt te wonen, heeft hij voor andere kaatsverenigingen al verschillende successen geboekt. Niet op belangrijke partijen in de jeugdcategorie en evenmin op de Freulepartij in zijn geboortedorp, want daar moet hij in 1968 met ‘slechts’ de vierde prijs genoegen nemen. Wel wint hij in 1972 en in 1973 respectievelijk de eerste en de tweede prijs op de Jong-Nederlandpartij voor de kaatsvereniging ‘Wommels’ en in 1977 voor dezelfde afdeling de tweede prijs op de Bondswedstrijd. Dan verhuist Minne naar Burgwerd en mag hij uitkomen voor de kaatsvereniging ‘Bolsward’ , evenals Sjouke de Boer en Otto Brunia, beide uit Exmorra. Voor deze kaatsvereniging wint hij zowel in 1978 als in 1979 met eerdergenoemde spelers de derde prijs op de Bondswedstrijd en in 1980 nog eens de vijfde prijs. Vervolgens pakt hij zijn koffers en verhuist naar Marssum. Voor de kaatsvereniging ‘Foarút’ uit die plaats sleept hij in 1981 en in 1982 op de Bondswedstrijd de derde en de vijfde prijs in de wacht, samen met Wiep van Wieren en Oepie Larooi.

Minne Hovenga debuteert op de PC op 29 juli 1970. Met Piet IJsbrandij uit Sneek en Anno Miedema uit Franeker komt opslager Minne Hovenga niet verder dan de eerste omloop. In 1974 gaat het beter. Met Piet Jetse Faber en Johan Halbesma strandt hij in de halve finale en is dus de derde prijs het resultaat. In 1977, nu als achterinse, is hij nog succesvoller. Pas in finale moet Minne, met Johannes van der Meij en Johannes Westra, op 5-2 en 6-4 het hoofd buigen. In 1978 wint hij op de PC de derde prijs, in 1979 de vierde prijs en in 1980 nogmaals de derde prijs. Zoals gezegd staat Minne Hovenga in 1984, op zijn dertiende PC, voor St.-Annaparochie op de lijst en dat is tevens de laatste keer dat hij op dit evenement in actie komt. Op 1 augustus van dat jaar neemt hij afscheid van deze klassieker met een alleszins eervolle nederlaag in de eerste omloop. Samen met Johannes van der Meij (Menaldum) en Tjisse Wallendal (Ried) verliest hij op 4-5 en 4-6 van de latere winnaars, Peter Rinia, koning Wiep van Wieren en Tunno Schurer.

Johan Hiemstra toont zijn kunnen bij het kaatsen al bij de schooljongens, waar hij op de Bondswedstrijd in 1976 de vijfde en in 1977 de eerste prijs weet te winnen. In laatstgenoemd jaar kaatst hij met Anne Spijkstra en Meine de Jong. Het partuur van Roordehuizum wordt in op 3 september te Oosterlittens in de finale verslagen. Bij de Bondswedstrijd voor jongens wint hij in 1980 de vierde prijs met Anne Spijkstra en Tjalling Zandringa. Op de Freulepartij in Wommels behaalt Johan Hiemstra met Anne Spijkstra en Tjalling Zandringa zowel in 1979 als in 1980 een verdienstelijke derde prijs. Op de Jong-Nederlandpartij, waarop Johan vijf keer acteert, is er in 1982 de tweede prijs. Met Anne Spijkstra en Kor Wijmenga wordt St.Annaparochie in de finale met 5-1 en 6-2 verslagen door Joop H.Bierma, Rudolf T.Botma en Leo Leeuwen van de kaatsvereniging ‘Het Noorden’ te St.-Jacobiparochie. Op de Bondswedstrijd blijft zijn succes beperkt tot een zesde, een achtste en twee negende prijzen.

Johan Hiemstra komt in zijn kaatsloopbaan twee keer uit op de PC. Hij maakt zijn debuut op 3 augustus 1983 en moet als nr. 2 op de lijst direct aantreden. Met Pieter Heeringa en Lieuwe de Jong, beide uit Tzummarum, bereikt hij de tweede omloop, maar daarin is de tegenstander met 1-5 en 0-6 veel te sterk. Op zijn tweede en tevens laatste PC, op 3 augustus 1988, verschijnt hij in de arena met Pieter Wieringa uit Baard en Thomas van der Meer uit Hardegarijp. Het wordt een spannende eerste omloop, waarbij tenslotte Stephan Kleefstra, Anne Rinkema en André Tolsma op 5-5 en 6-2 aan het langste eind trekken.

Willem Hiemstra.

close