St. Annabuurtsters op de PC Deel 6

Gerard van der Meer is de volgende kaatser die zijn talenten laat zien op de PC. Hij kaatst in zijn jeugdjaren voor de Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport (CFK) en voor de kaatsvereniging ‘ Drie spul is út’ behaalt hij enkele aansprekende resultaten. Na de eerste prijs voor de Slotschool in 1956 te Franeker bij het Provinciaal kampioenschap schoolkaatsen, samen met Leendert Ferwerda en Piet Bijlsma, is hij in 1960 en 1961 succesvol op de Bondswedstrijd voor jongens. In eerstgenoemd jaar wint hij die wedstrijd met de gebroeders Leendert en Rein Ferwerda en in 1961 gaat hij opnieuw omkranst huiswaarts, nu met Rein Ferwerda en Dirk Buurstra. In 1967 maakt hij de overstap van de CFK naar de KNKB en niet zonder succes. In 1967 debuteert hij op de Bondswedstrijd en op de PC. Op de PC kaatst hij met dorpsgenoot Flip Soolsma en met Gerrit Halbesma uit Harlingen. Lang zal dit optreden niet duren, want in de eerste omloop wordt dit trio kansloos met 0-5 en 0-6 naar de kleedkamers verwezen.

In 1968 is Gerard van der Meer succesvoller. Op de Bondswedstrijd is er de derde prijs, samen met Willem Hiemstra en Flip Soolsma, en op de PC wint hij met Flip Soolsma en Piet Zondervan uit Harlingen eveneens de derde prijs. In 1969 verovert hij met Willem Hiemstra en Flip Soolsma de eerste prijs op de Bondswedstrijd en op de PC van dat jaar staat Gerard, alweer met Flip Soolsma, en met Johan Halbesma uit Harlingen als nr. 7 op de lijst. In de tweede omloop wordt nipt met 5-5 en 6-4 verloren van de latere winnaars, Johan van Seijst, Sikke Sikkema en Johannes Westra. Het jaar 1970 begint voor Gerard van der Meer in mineur. Hij is geschorst, omdat hij zonder kennisgeving afwezig is voor de wedstrijd op 14 september 1969 in Marssum. Door de schorsing van vijf wedstrijden mag hij niet meedoen op de Bondswedstrijd in Franeker in 1970. Wel is hij weer present op de PC van dat jaar, ja er staat zelfs een geheel St.-Annabuurtster partuur op de lijst, want hij treedt in de kaatsarena op met Flip Soolsma en Willem Hiemstra. Het laatste optreden van Gerard van der Meer op de PC eindigt teleurstellend in de tweede omloop. Nadien komt hij in 1971 en 1972 nog wel op de Bondswedstrijd in Franeker uit met als resultaat de achtste prijs in 1972, samen met Piet van Kooten en Willem Hiemstra.

Daarna wordt van opslager Gerard van der Meer binnen en buiten de kaatslijnen weinig meer vernomen.
De in 1941 te Sexbierum geboren Willem Hiemstra is de volgende kaatser die voor St.-Annaparochie op de PC acteert. Voor de plaatselijke kaatsvereniging in Sexbierum/Pietersbierum, ‘De Twa Doarpen’, wint hij op de Freulepartij te Wommels in 1956 en 1957 respectievelijk de vierde en de derde prijs, in beide gevallen een nikkelen polshorloge. Op de Jong-Nederlandpartij en de Bondswedstrijd blijft hij voor genoemde kaatsvereniging succesloos. In 1963, kaatst hij, nog steeds voor Sexbierum, voor het eerst op de PC . Hij is daarbij in gezelschap van twee ‘Friezen om útens’ , namelijk Piet Schuil uit Purmerend en Elias Zijlstra uit Amsterdam. Na de tweede omloop kan hij de kaatstas weer inpakken. In 1964 heeft hij met Germ Gjaltema van Peins en Oebele Anema van Weidum meer succes, want nu valt hem de vierde plaats ten deel. In 1968 staat hij voor de eerste keer als St.-Annabuurtster op de PC-lijst. Op pinkstermaandag van dit jaar is voor hem het eerste succes voor St.Annaparochie weggelegd, want dan wint hij met Gerard van der Meer en Flip Soolsma de derde prijs op de Bondswedstrijd in Franeker. Op de PC valt voor hem kansloos, 5-0 en 6-4, het doek in de tweede omloop, al is dat wel tegen de latere winnaars Johan van Seijst, Tamme Velstra en Johannes Westra.

In er winst op de Bondswedstrijd in 1969 met Gerard van der Meer en Flip Soolsma, op de PC volgt uitschakeling in de eerste omloop. In 1970 wint hij opnieuw de Bondswedstrijd, nu met Flip Soolsma en Hoite Spijkstra. Op de PC staat dat jaar zelfs het afdelingspartuur van St.-Annaparochie op de lijst, bestaande uit Gerard van der Meer, Flip Soolsma en Willem Hiemstra. Ondanks een ‘mooi’ nummer op de lijst wordt dit drietal in de tweede omloop vroegtijdig naar huis gestuurd. Het laatste succes op deze hoogtijdag is in het jaar 1974 als Willem met Rienk de Groot uit Leeuwarden en Johannes Westra uit Britsum de vierde prijs in de wacht sleept. In 1975 behalen Piet van Kooten, Gerard Tanja en Willem Hiemstra nog de derde prijs op de Bondswedstrijd voor de kaatsvereniging ‘St.-Annaparochie’. Willem Hiemstra besluit zijn vijftiende en laatste PC-optreden op 29 juli 1981. Met Johannes van der Meij uit Menaldum en Henk Leeuwen uit St.-Jacobiparochie moet hij al in de eerste omloop de aftocht blazen. In dit jaar is er nog een succesje op de Bondswedstrijd, want met Frans Groen en Tjisse Wallendal gaat de vierde prijs naar St.-Annaparochie. Met 138 punten en 5 koningsprijzen neemt hij afscheid van het kaatsen op het hoogste niveau.

Willem Hiemstra.

close