St. Annabuurtsters op de PC Deel 5

Flip Soolsma, geboren te St.-Annaparochie op 30 november 1947, sleept, voordat hij in 1965 debuteert op de PC, al menige prijs in de wacht. Zo wint hij in 1961 in Oosterlittens op de Bondswedstrijd voor schooljongens met Bote G. Groen en Piet D. Keizer de tweede prijs en op de Freulepartij in Wommels in 1964 eindigt datzelfde trio eveneens op de tweede plaats. Oosterlittens wordt winnaar, waarbij enkele betwistbare keurmeesterlijke beslissingen in het nadeel van St.-Annaparochie uitvallen.

Op 4 augustus 1965 maakt Flip Soolsma zijn opwachting op de PC en hij kaatst daar met Rinnie Kuiper uit Makkum en Gerrit de Jong uit Sneek. Ze verliezen in de eerste omloop van Wilco Kolthof en Gerrit Tempel uit St.-Jacobiparochie en Romke Toering uit Oosterlittens. Ook in 1966, in welk jaar hij met Piet D. Keizer en Bote G. Groen de derde prijs op de Jong-Nederlandpartij en de zesde prijs op de Bondswedstrijd wint, wordt Flip Soolsma met Jan Meijer uit Irnsum en Foppe de Vries uit Franeker in de eerste omloop uitgeschakeld. In 1967 komt Flip, samen met dorpsgenoot Gerard van der Meer en Gerrit Halbesma uit Harlingen er totaal niet aan te pas en verliest in de eerste omloop met de alleszeggende cijfers 0-5 en 0-6. In 1968 volgt na de derde prijs op de Bondswedstrijd, met Gerard van der Meer en Willem Hiemstra, zijn eerste succes op de PC. Met de reeds genoemde Gerard van der Meer en Piet Zondervan uit Harlingen wint hij de derde prijs. Na twee eerste prijzen op de Bondswedstrijd, in 1969 met Gerard van der Meer en Willem Hiemstra en in 1970 met Hoite Spijkstra en Willem Hiemstra, zal hij in deze jaren geen PC-prijzen in de wacht slepen. Weliswaar bereikt hij in 1969 met Gerard van der Meer en de Harlinger Johan Halbesma de tweede omloop, maar wordt daarin nipt, 5-5 en 6-4, uitgeschakeld. In 1970 staat zelfs het gehele afdelingspartuur van St.-Annaparochie, Gerard van der Meer, Flip Soolsma en Willem Hiemstra, op de PC-lijst, maar in de tweede omloop vinden zijn hun Waterloo.

In 1971 woont Flip niet meer in St.-Annaparochie en staat hij voor Beilen op de PC-lijst. Nu pas beginnen de successen op de klassieker in Franeker te komen. In 1972 wint hij de tweede prijs en in 1974, hij staat nu voor Drachten op de lijst, wint hij de eerste prijs met koning Jarich van der Veen uit Driesum en met Gerrit de Jong uit IJsbrechtum. In 1975 wint hij voor Drachten de Bondswedstrijd, waarbij hij in goed gezelschap is van de oud-St.-Annabuurtster Rein Ferwerda en Johan van Seijst, en op de PC de derde prijs. Ook in 1976 en 1977 mag hij de derde prijs in ontvangst nemen. In 1979 en 1980 vlamt Flip Soolsma als vanouds op de PC. Met Sake Saakstra en Piet Jetse Faber staat hij in beide jaren op de hoogste trede van het podium. De koningsprijs weet hij helaas niet te winnen. In 1983 neemt hij op 3 augustus als inwoner van Boornbergum met Joop H. Bierma uit St.-Jacobiparochie en Gerrit Boomstra uit Dronrijp in de tweede omloop afscheid van de PC. In 1984 valt hem in Damwoude, samen met zijn jarenlange partuurgenoot Jarich van der Veen, een afscheidswedstrijd ten deel. Flip verzamelt in totaal 478 punten op het hoogste niveau en wordt zesentwintig keer tot koning van de partij gekroond. In 1975 was hij de succesvolste kaatser van het jaar met 56 punten. Befaamd en gevreesd waren in zijn hoogtijdagen de parturen Flip Soolsma, Gerrit de Jong en Jarich van der Veen en later het drietal Flip Soolsma, Jarich van der Veen en Johannes Westra. En nog weer later het trio Flip Soolsma, Sake Saakstra en Piet Jetse Faber. Na zijn afscheid is Flip nog dikwijls te bewonderen op de 50+ partijen. Volkomen onverwacht overlijdt deze veelzijdige, sympathieke en faire sporter op 3 april 2008 op zestigjarige leeftijd.

Willem Hiemstra.

close