St. Annabuurtsters op de PC Deel 4

Jan Rodenhuis staat in 1945 en 1946 voor St.-Annaparochie op de lijst van de PC. De in 1917 in Huins geboren onderwijzer, die in 1934 voor laatstgenoemd dorp de derde prijs wint op de Freulepartij in Wommels, is in het oorlogsjaar 1942 reeds succesvol op de PC. In dat jaar is hij met de ‘Ouwe Seunen’ Feite de Jager en Frans Helfrich winnaar van deze klassieker. Dit partuur maakt indruk op deze PC door een demonstratie te houden die direct gericht is tegen de Duitse bezetters, die op de tribune aanwezig zijn. Als ze het Sjûkelân betreden blijven ze een ogenblik staan en beginnen daarna te kaatsen, hetgeen het publiek enorm waardeert. In 1945 staat Jan Rodenhuis op de PC-lijst voor St.-Annaparochie en hij kaatst op 1 augustus van dat jaar met Jan Wallendal van St.-Jacobiparochie en Frans Helfrich van Harlingen. In de halve finale wordt dit drietal op 5-5 en 6-6 uitgeschakeld en wint dit trio derhalve de derde prijs, een bedrag van dertig gulden. Op 31 juli 1946, staat hij met hetzelfde partuur in de finale. Ook nu is de hoofdprijs niet voor dit trio weggelegd, want Hotze Schuil, Aebe Haima en Riemer Reinalda zijn met 5-4 en 6-4 net iets te sterk. De tweede prijs bestaat uit zestig gulden en drie vergulde zilveren medailles. Op de Bondswedstrijd kaatst Jan Rodenhuis drie keer voor St.-Annaparochie. In 1945 met Dirk P. Keizer en Gerrit Groen, uitschakeling volgt in de tweede omloop, in 1946 met Klaas Kuiken en Gerrit Groen, nu is er de uitschakeling in de derde omloop, en in 1947 wint hij met dezelfde spelers de achtste prijs. Daarna verhuist Rodenhuis naar Leeuwarden en wint voor de kaatsvereniging ‘LKC Sonnenborgh’ de Bondswedstrijd vier keer. Op de PC staat hij nog twee keer in de finale, zonder succes overigens, en daarnaast nog vier keer in de halve finale. Jan Rodenhuis wordt later vooral bekend als eminent voorzitter van de KNKB, van 1966 tot 1982, en als stimulator van de bouw van de kaatshal ‘De Trije’ te Franeker in 1982. Dit gebouw staat dan ook aan het Jan Rodenhuisplein. Op 21 februari 1987 overlijdt deze voorvechter van de samenwerking tussen KNKB en CFK na een ernstige ziekte.

Niet als PC-deelnemer in het jubileumboek ‘Kaatsen in St.-Annaparochie, meer dan honderd jaar’ wordt genoemd Jan Hoekstra. Jan Hoekstra, in 1958 nog winnaar voor St.-Annaparochie van de Jong-Nederlandpartij in Franeker, samen met Simon Brouwer en Wiebe Bouma, staat in datzelfde jaar als deelnemer op de lijst van de PC. Hij kaatst met Koop Jansen, destijds van Hijum en later van St.-Annaparochie, en Klaas Reinalda van Tzum. Zij hebben nr. 13 op de lijst en moeten in de eerste omloop aantreden tegen de Harlingers Jan Galema en Dreeuwes Smedinga en Freerk Haanstra uit Bolsward. Het zal bij de eerste omloop blijven, want uitschakeling volgt op de stand 3-5 en 2-6. Zeven keer komt Jan Hoekstra op de Bondswedstrijd voor St.-Annaparochie uit (van 1958 t/m 1964), maar verder dan de derde omloop, in 1963 met Koop Jansen en Daan Groen, komt hij niet. Daarna vertrekt hij naar elders. Op 18 juli 1992 overlijdt hij, na een ernstige ziekte, op 52-jarige leeftijd in Velp.

De volgende kaatser die St.-Annaparochie vertegenwoordigt op de PC is de in 1935 in Kimswerd geboren Foppe de Vries. De Vries wint op de PC van 1957 met Anne Broersma (Oosterlittens) en Sip Vis (Minnertsga) de tweede prijs en is in 1961 tijdelijk werkzaam in St.-Annaparochie. Hij kaatst op 2 augustus 1961 op de PC in Franeker met Sikke Bouwma uit Franeker en Evert Heeg uit Oosterlittens. In de eerste omloop winnen zij verrassend en moeiteloos van het gerenommeerde drietal Hotze Schuil, Wijtse Vlietstra en Johan Halbesma op de stand 5-1 en 6-4. In de tweede omloop zijn ze echter kansloos tegen de latere winnaars van deze hoogtijdag, Rienk de Groot, Johan Jansen en koning Martinus Santema, 5-1 en 6-4. Foppe de Vries, nu woonachtig in Tzummarum, zal op de PC niet meer tot opzienbarende successen komen of het moet de vierde prijs in 1965 zijn.

Willem Hiemstra.

close