St. Annabuurtsters op de PC Deel 1

Sinds het begin van de PC in Franeker in 1854 hebben hier achtentwintig verschillende kaatsers uit St.-Annaparochie aan meegedaan. In 1854 in dat nog niet het geval. In dat jaar staan er voor zondag 9 juli ‘24 als beste kaatsers bekend staande personen, bij porturen, mits geen 3 broeders’, op de lijst en strijden om de prijs (zes en dertig gulden) of om de premie (negen gulden). Een jaar later is dat evenmin het geval. Overigens wordt die wedstrijd met aanvankelijk twaalf parturen, vanwege het slechte weer, een week uitgesteld en dan staan er maar negen parturen op de lijst. In 1859 en 1866 is er geen PC vanwege een pokken- en cholera-epidemie. In 1863 komen wij de eerste kaatser uit St.-Annaparochie op de lijst tegen. Het is op 29 juli 1863 dat W.G. Kuiken in de kaatsarena verschijnt, samen met J.P. de Jong uit Vrouwenparochie. Ook H.T. Kolk, uit datzelfde dorp, zit in het partuur, maar hij is niet aanwezig. Waling Gaukes Kuiken, met De Jong partuur nr. 2 op de lijst, weet de eerste omloop niet te overleven. Twintig jaar later, op 1 augustus 1883, komt de volgende St.-Annabuurtster in beeld. In partuur nr. 4 kaatst Jan C. de Groot met de Berlikumers Klaas Runia en Anne G. Andringa.

De lijst kent tweeëntwintig drietallen en de partij wordt opgeluisterd door de Muziek van het 1e Regiment Infanterie, onder Directie van den Kapelmeester Stoetz. Jan C. de Groot weet helaas geen prijs in de wacht te slepen. De koningsprijs, die dat jaar voor het eerst verkaatst wordt, valt ten deel aan Auke Miedema uit Zweins. Hessel van der Zee is de volgende kaatser uit St.-Annaparochie die de strijd aan gaat. In 1886 kaatst hij op de PC met G. Hannema uit Franeker en Jacob Osinga uit St.-Jacobiparochie. Uit laatstgenoemd dorp staan maar liefst acht kaatsers op de lijst. Hessel van der Zee kan na de eerste omloop zijn biezen pakken. Bote Bruinsma is de volgende speler uit St.-Annaparochie die het gaat proberen en wel op dinsdag 31 juli en woensdag 1 augustus 1888. Met K. Andringa uit St.Jacobiparochie en Daam Bakker uit Beetgum staat zijn partuur als nr. 2 op de lijst en hij weet de tweede omloop te halen. Hierin wordt zijn partuur uitgeschakeld. Hessel D. Bierma probeert het voor St.-Annaparochie in 1891.

Op woensdag 29 juli kaatst hij met Jan A. Osinga (St.-Jacobiparochie) en Gerrit Bouma (Pietersbierum). Het partuur, dat met tromgeroffel wordt gewaarschuwd wanneer het moet kaatsen, treedt aan tegen drie kaatsers uit Witmarsum. Hessel D. Bierma c.s. weten die partij in winst om te zetten, maar in de tweede omloop vinden zij hun Waterloo. Twintig jaar later, op woensdag 2 augustus 1911, doet Willem Koning, op het kaatsveld het Sternse Slotland in Franeker, een gooi naar de Gouden Willems. Het massaal opgekomen publiek, de toegangsprijs liet dat toe want die bedraagt voor het land 25 cent en voor de tribune 50 cent, ziet Willem Koning, J. Mellema (Oostrum) en H.Veenstra (Metslawier) in de eerste omloop met 2-5 en 2-6 sneuvelen tegen een drietal uit Ried. De zevende St.-Annabuurtster die op deze klassieker verschijnt is Jaap Vierzen. Op maandag 28 juli 1913 viert de PC haar 60-jarig jubileum met als prijzen een gouden horloge voor de koning van de partij en een prachtige zilveren lepel voor zijn beide secondanten, alsmede vier Gouden Willems voor elk. Jaap Vierzen kaatst met G. Sjoorda en P.Stap, beide van Oudebildtzijl, en dit partuur heeft nr. 20 op de lijst van de in totaal vijfentwintig parturen. Ze verliezen in de eerste omloop met 5-3 en 6-2. Deze jubileumpartij wordt met veel (Franse) muziek opgeluisterd en de toegangsprijzen zijn voor het land 25 cent, voor de eindtribune 50 cent, voor de zijtribunes 25 cent en voor de banken 15 cent. Koning wordt die dag Anne Smidts van Franeker. Jan Bijlsma is in 1930 de volgende St.-Annabuurtster die een gooi naar de eeuwige roem doet. Met Rinze Leistra, het ‘ kanon’ uit Sexbierum, en B.Bolman uit Harlingen moet hij in de eerste omloop optornen tegen drie Bolswarders, een kansloze missie gezien de uitslag 0-5 en 6-6.

Willem Hiemstra.

close