St.-Annabuursters op de PC Deel 12

foto: Henk Bootsma fotografie

In vervolg op deel 11 van   ‘St.-Annabuursters op de PC’ over Pieter Jan Plat nog even het volgende. Op de Jong-Nederlandpartij wint hij in 2011, uit een lijst van 27 parturen, met Sjoerd de Jong en Roelof de Jong de eerste prijs. In genoemd jaar staat zijn naam voor de laatste keer op de  PC-lijst voor St.-Annaparochie. Met Jan Brandt Wiersma (Grou) en Jouke Bosje (Baaium) vindt hij in de eerste omloop zijn Waterloo.  Ook in de daaropvolgende jaren, als hij voor Leeuwarden op de PC-lijst staat, kaatst  hij in ieder geval tot en  met 2019 zonder succes. In 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 en 2019 bereikt hij wel de tweede omloop, maar is de derde omloop een brug te ver. In 2013 en 2017 is de eerste omloop zijn eindstation. In 2019 is hij met de oud-Bilkerts Sjoerd de Jong en Enno Kingma wel dicht bij de halve finale, maar moet hij  op de stand 4-5 en 6-6 het hoofd buigen. Succesvol is hij nog wel voor de kaatsvereniging  ‘LKC Sonnenborgh’ uit de Friese hoofdstad, want in  2018 wint hij de  derde prijs, terwijl hij in 2013 voor St.-Annaparochie nog de vijfde prijs verovert.

Sjoerd de Jong,  geboren op 11 maart 1993 te Leeuwarden en later woonachtig te Dongjum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie en Leeuwarden, behaalt in zijn jeugdjaren vele  successen. Op de Pupillenbond in 2003 wint hij de derde prijs (met Krijn Hiemstra en Jeroen Westra) en in 2004 de 4e prijs (met Krijn Hiemstra en Willem Schreiber). Op de Schooljongensbond wint hij in 2006 de derde prijs (met Jeroen Westra en Krijn Hiemstra) en in 2007 de eerste prijs (met Jordi Miedema en Krijn Hiemstra). Op de Jongensbond is hij met de vierde prijs in 2008 (met Krijn Hiemstra en Geertjan de Jong) , in 2009  met de eerste prijs  (met Jeroen Westra en Krijn Hiemstra) en in 2010 met de derde prijs (met Rein  en Krijn Hiemstra)  al succesvol en op de Freulepartij is het niet slechter gesteld. Twee derde prijzen in 2008 (met Krijn Hiemstra en Jeroen Westra) en 2009 (met dezelfde spelers)  en de tweede prijs in 2010  (met Krijn en Rein Hiemstra)  geven dit wel aan.  En dan de Jong-Nederlandpartij. De eerste prijs in 2011 (met Pieter Jan Plat en Roelof de Jong), in 2012 (met Krijn en Rein Hiemstra)  en in 2013 (met dezelfde spelers), de tweede prijs in 2015, weliswaar voor St.-Jacobiparochie,  en de derde prijs in 2010  (met Jeroen Westra en Pieter Jan Plat) is een uitzonderlijke prestatie. Vervolgens de Jong-Feinte-partij te  Easterein met de tweede prijs in 2010 (met Jeroen Westra en Pieter Jan Plat) en 2012 (met Krijn en Rein Hiemstra)  en de eerste prijs in 2013 (met dezelfde spelers).  Op de Bondspartij voor Senioren zit er niet meer in dan de vijfde prijs in 2013 (met Pieter Jan Plat en Jacob Wassenaar).                                                                                       Sjoerd debuteert op de PC in 2011. Met Pieter Bakker (Leeuwarden) en Tjibbe Hansma (Molenend)  bereikt hij overtuigend  de tweede omloop , maar meer zit er niet in. Een jaar later volgt uitschakeling  in eerste omloop. In 2013 gaat het aanzienlijk beter, want met Jelte Pieter Dijkstra (Easterein)  en Herman Sprik  (Witmarsum)  wordt de derde prijs gewonnen. In 2014 vormt hij een partuur met Jelte Pieter Dijkstra (nu wonende te Heerenveen) en Hendrik Jan van der Velde (Bolsward)  en het gaat voortvarend, want de finale wordt bereikt. Hierin is dit trio volkomen kansloos  tegen Gert-Anne van der Bos, de voor Taeke Triemstra ingevallen oud St-Annabuurtster  Jacob Wassenaar en Daniel Iseger (0-5 en 6-6). In 2015, waar achter zijn naam St.-Jacobiparochie op de deelnemerslijst is ingevuld, kan hij deze prestatie niet evenaren of verbeteren  en kan hij na de eerste omloop de kleedkamer opzoeken, hetgeen ook in 2016 het geval is.  In 2017 is hij, tot en met 2019, voor het laatst succesvol op de PC. Met Hendrik Tolsma (Leeuwarden)  en de latere PC-koning Allard Hoekstra (Franeker)  wint hij de derde prijs. Zowel in 2018 als in 2019, nu voor Leeuwarden op de lijst en het laatstgenoemd jaar  met de oud-Bilkerts  Enno Kingma en Pieter Jan Plat,  is de tweede omloop het hoogst bereikbare.

Willem Hiemstra.

close