Speciale jaarvergadering

Het voelde gisteravond vreemd en vertrouwd op de jaarvergadering van K.F. St.-Anne / Drie Spul is út. Door de Corona-crisis was het niet mogelijk om de jaarvergadering in de vertrouwde maand maart te organiseren.

Voorzitter Teun de Jong verwelkomde een kleine dertig leden waaronder de bestuursleden. De gebruikelijke agenda punten werden vlot behandeld. Penningmeester Alex Krol had een positief saldo voor het rekeningjaar 2019 in petto en gaf ook een financieel inkijkje in 2020. De crisis geeft ook financieel haar sporen. Richard Miedema presenteerde het plan voor de nieuwe verenigingstructuur. Het bestuur gaat bestaan uit drie functies, voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast worden commissies vertegenwoordigt op bestuursvergaderingen. De vergadering gaat akkoord voor verdere uitwerking van het structuurplan.

Elza Dijkstra en André Iedema namen afscheid als bestuurslid. Elza Dijkstra werd door de vergadering als lid van verdienste benoemd. Beiden kregen een welverdiend bos bloemen en een tegoedbon. Omdat statutair er minimaal drie bestuursleden moeten zijn is Richard Miedema tijdelijk benoemd als secretaris tot uiterlijk maart 2021. Het bestuur is in gesprek met kandidaat bestuursleden. Bij aanvaarding van functie van deze kandidaten treedt Richard Miedema terug. Teun de Jong kondigde aan dat zijn herverkiezing uiterlijk tot maart 2021 is. Murk de Jong is kandidaat voorzitter. In 2021 is de huidige voorzitter geen bestuurslid meer maar werkt de nieuwe in en behoudt in 2021 enkele taken.

Krisitaan Kaper wil de vergadering peilen over reglementswijziging aangaande ‘slaan op de bal’ bij buitenslagen. Kristiaan wil deze regel simpel: buiten of voor is buiten of voor. Al sla je op de bal. De vergadering is voor met inachtneming dat een aantal leden deze regel alleen voor jeugdcategorieën wil zien. Alfred Miedema zou graag zien dat de regel: ‘opslag starten binnen het veld’ wordt aangepast. Ook hier is een meerderheid voor. Kristiaan Kaper en Alfred Miedema gaan een voorstel maken die we kunnen indienen voor de KNKB ALV van maart 2021.

De vergadering was tegen het voorstel van afdelingen Huizum en Goutum om kaatsende inwonders van Techum zelf een vereniging te laten kiezen.

Voorst was de vergadering het met het hoofdbestuur eens dat het aangenomen voorstel voor toekenning rankingpunten op door elkaar loten wedstrijd niet wordt uitgevoerd.

Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.