Resultaten NK’s 2022

Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden in 2022.

4 juni: Franeker: Nederlands Kampioenschap junioren: 22 parturen.

            Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jorrit Boersma, Rink Sterk en Jesse Kroondijk.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Witmarsum              0-5 en 2-6.

6 juni en 13 juli: Franeker: Nederlands Kampioenschap voor Senioren: 56 parturen.

            Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jan Koelmans, Rink Sterk en Jesse Kroondijk.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Dronrijp                    3-5 en 0-6.

11 juni: Kimswerd: Nederlands Kampioenschap voor Jongens: 33 parturen.

            Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Rink Sterk.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Franeker                   5-3 en 6-2

`                             2de omloop: St.-Annaparochie    – Leeuwarden             1-5 en 0-5

11 juni: Dronrijp: Nederlands Kampioenschap voor Meisjes: 21 parturen.

            Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Fenna Hoekstra, Sophie Kroondijk en  Dido Iedema.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Tzum                        4-5 en 6-6.

25 juni: Grou: Nederlands Kampioenschap voor Schooljongens: 30 parturen.

            Deelnemers voor St.-Annaparochie: Hjalmar Dijkstra en Eelco Meijer.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Achlum                     3-5 en 0-6.

25 juni: Makkum: Nederlands Kampioenschap voor Schoolmeisjes.

            Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Fenna Hoekstra, Jildou Sterk en Aisha Mahmoud.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Lollum/Waaxens      verlies

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Lisan Kaper, Noëlle Hiddinga en Sophie Kroondijk.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Arum                        5-3 en 6-4

2e omloop:  St.-Annaparochie     – Berlikum                   5-3 en 6-2

3e omloop:  St.-Annaparochie     – Bolsward                  5-5 en 4-6

25 juni : Wommels: Nederlands Kampioenschap voor Dames: 23 parturen.      

            Geen deelname St.-Annaparochie.

2 juli: Minnertsga: Nederlands Kampioenschap voor Jongens pupillen: 31 parturen.

            Deelname voor St.-Annaparochie: Alpha Din, Wytse Hamstra en Stijn de Jong.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Achlum                     0-5 en 4-6

Deelname voor St.-Annaparochie: Alrik Wijngaarden en  Melle Binnema.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Bolsward                  0-5 en 6-6

Deelname voor St.-Annaparochie: Jorrit Kroondijk en Rimar Kaper.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Welsrijp                    5-1 en 6-2

2e omloop: St.-Annaparochie      – Achlum                     1-5 en 2-6.

2 juli: Wijnaldum: Nederlands Kampioenschap voor Meisjes pupillen: 21 parturen.

            Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Aisha Mahmoud en Noëlle Hiddinga.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Scharnegoutum       5-1 en 6-2

2e omloop: St.-Annaparochie       – Stiens II                     5-4 en 6-0

3e omloop: St.-Annaparochie       – Sexbierum                5-1 en 6-6

4e omloop                                                                        vrij

Finale:        St.-Annaparochie       – Dronrijp                    4-5 en 6-6

2e prijs.

9 juli: Tzum: Nederlands Kampioenschap Heren 50+: 24 parturen.

            Deelnemers voor St.-Annaparochie: Murk de Jong en Maikel Versnel.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Winsum                    5-4 en 6-0

2e omloop: St.-Annaparochie       – Goënga                     3-5 en 4-6

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Anne de Vries, Johan Hiemstra en John Peter Boersma.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Franeker                   1-5 en 4-6.

 

16 juli: Oosterlittens: Nederlands Kampioenschap Heren 35+: 13 parturen.

            Geen deelname St.-Annaparochie.

2 juli: Mantgum: Jong Fammepartij: 12 parturen.

            Geen deelname St.-Annaparochie.

9 juli: Easterein: Jong Feinteparij: 31 parturen.

            Deelnemers St.-Annaparochie: Jorrit Boersma, Rink Sterk en Jesse Kroondijk.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Makkum                   5-5 en 8-6

2e omloop: St.-Annaparochie       – Bolsward                  4-5 en 0-6

3 augustus: Franeker: PC Heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.

            Geen deelname van St.-Annaparochie.

6 augustus: Hitzum: Ald-Meijerspartij: meisjes afdeling: 18 parturen.

            Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Fenna Hoekstra, Sophie Kroondijk en Dido Iedema.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Irnsum                      2-5 en 4-6

10 augustus: Wommels: Freulepartij: Jongens afdeling: 35 parturen.

            Deelnemers voor St.-Annaparochie: Iwan Hiddinga, Jelvin Kaper en Rink Sterk.

Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie     – Franeker                   4-5 en 4-6.

24 augustus: Weidum: PC Dames hoofdklasse vrije formatie: 12 parturen.

Deelneemster voor St.-Annaparochie: Annet  de Haan, samen met Margriet Bakker (Oosterlittens) en Jeske Terpstra (Easterein).

Uitslagen: 1ste omloop: winst 5-5 en 6-4

2e omloop: winst 5-2 en 6-2

3e omloop: verlies 2-5 en 6-6.

3e prijs.