Resultaten NK’s 2018

Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden 2018.

19 mei: Franeker: Nederlands Kampioenschap junioren: 21 parturen.

                Geen deelname van St.-Annaparochie.

21 mei: Franeker: Nederlands Kampioenschap senioren: 50 parturen.

                Deelnemers voor St.-Annaparochie: Wietse Jan Dijkstra, Sjoerd de Jong, Doede Machiela.

Uitslagen: 1ste omloop: Franeker             – St.-Annaparochie         1-5 2-6

2e omloop: St.-Annaparochie               – Hilversum                        1-5 6-6

16 juni: Berlikum: Nederlands Kampioenschap jongens: 40 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

16 juni: Bolsward: Nederlands Kampioenschap meisjes: 19 parturen.

                Geen deelname van St.-Annaparochie.

20 juni: Franeker: Schoolkaatskampioenschap voor jongens en meisjes.

                1ste prijs jongens: CBS De Slotschool te St.-Annaprochie met Dido Iedema en Iwan Hiddinga.

23 juni: Exmorra: Nederlands Kampioenschap dames: 22 parturen.

                Geen deelname van St.-Annaparochie.

23 juni: Wommels: Nederlands Kampioenschap schooljongens: 29 parturen.

                Deelnemers voor St.-Annaparochie: Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga.

Uitslagen:1ste omloop:                                                                                 vrij

2e omloop: St.-Annaparochie -Minnertsga                      5-5 6-4

3e omloop: Niawier                     -St.-Annaparochie          5-1 6-6

23 juni: Hallum: Nederlands Kampioenschap schoolmeisjes: 16 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

30 juni: Ried: Nederlands Kampioenschap meisjes pupillen: 17 parturen.

                Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Fenna Hoekstra, Dido Iedema, Sophie Kroondijk.

Uitslagen: 1ste omloop: Raerd                    – St.-Annaparochie         5-3 6-2

 

30 juni: Dronrijp: Nederlands Kampioenschap jongens pupillen: 23 parturen.

                Deelnemers voor St.-Annaparochie: Iwan Hiddinga, Hjalmar Dijkstra, Jelvin Kaper.

Uitslagen: 1ste omloop: Beetgum             – St.-Annaparochie         2-5 2-6

2e omloop: Folsgare                  – St.-Annaparochie         1-5 2-6

3e omloop: St.-Annaparochie               – Bolsward                          5-4 6-4

4e omloop: vrij

Finale:         St.-Annaparochie – Sexbierum                    5-4 6-4

St.-Annaparochie: 1ste prijs.

30 juni: Mantgum: Jong Famme Partij  (dames/junioren afdeling): 20 parturen.

                Geen deelname van St.-Annaparochie.

7 juli: Franeker: Nederlands Kampioenschap heren 50+: 19 parturen.

                Deelnemers voor St.-Annaparochie: Maikel Versnel, Johan Hiemstra, Anne de Vries.

Uitslagen: 1ste omloop: Harlingen            – St.-Annaparochie         3-5 2-6

2e omloop: St.-Annaparochie               – St.-Jacobiparochie       2-5 0-6

25 juli: Easterein: Jong Feinte Partij (junioren/ heren afdeling): 26 parturen.

                Geen deelname van St.-Annaparochie.

1 augustus: Franeker: PC: heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.

                Deelnemer voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong met Jelle Attema (Idsegahuizum) en Kees van der Schoot (Sexbierum).

Uitslagen: 1ste omloop: winst     5-4  6-2

`                                   2e omloop: verlies      0-5 4-6

4 augustus: Hitzum: Ald Meijerspartij (‘Freulepartij’ voor meisjes afdeling): 15 parturen.

                Geen deelname van St.-Annaparochie.

8 augustus: Wommels: Freulepartij voor jongens afdeling : 50 parturen.

                Deelnemer voor St.-Annaparochie: Jesse Kroondijk. Hij vormde een partuur met Verry van der Meer (St.-Jacobiparochie) en Thomas Dijkstra (Berlikum). Zij kwamen uit voor:  Berlikum.

Uitslagen: 1ste omloop: Berlikum              – Wommels                        3-5 4-6

22 augustus: Weidum: Dames PC : hoofdklasse vrije formatie: 12 parturen.

                Geen deelneemsters uit St.-Annaparochie.