Resultaten NK’s 2017

5 juni: Franeker: Nederlands Kampioenschap senioren: 48 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Wietse Jan Dijkstra, Jasper Boomsma , Doede Machiela.
Uitslagen:  1ste omloop: Huizum   -St.-Annaparochie 5-5 6-2
10 juni: Warga:  Nederlands Kampioenschap jongens: 43 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jorrit  Boersma, Chris Miedema, Jesse Kroondijk.
Uitslagen: 1ste omloop: Menaldum  – St.-Annaparochie 5-1 6-6
10 juni: Makkum: Nederlands Kampioenschap meisjes: 21  parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Silke Heinsma, Annet de Haan , Ilse Iedema.
Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie -Arum   5-3 6-4
2e omloop: Makkum   – St.-Annaparochie 5-4 6-4
24 juni: Welsryp: Nederlands Kampioenschap dames: 26 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
24 juni: Harlingen: Nederlands Kampioenschap jongens pupillen: 22 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Iwan  Hiddinga, Jelmer Postma, Jelvin Kaper.
Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie – Minnertsga  2-5 4-6
24 juni: Heerenveen: Nederlands Kampioenschap meisjes pupillen: 15 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Dido Iedema , Sophie Kroondijk.
Uitslagen: 1ste omloop: Ried   – St.-Annaparochie 3-5 4-6
2e omloop:  Stiens   – St.-Annaparochie 5-5 6-2
1 juli: Winsum: Nederlands Kampioenschap schooljongens: 32 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Kjell Dijkstra, Jelvin Kaper, Jesse Kroondijk.
Uitslagen: 1ste omloop: Spannum  -St.-Annaparochie 5-2 6-6
1 juli: Niawier: Nederlands Kampioenschap schoolmeisjes: 15 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Dido en  Ilse Iedema
Uitslagen: 1ste omloop: Raerd   – St.-Annaparochie 1-5 2-6
2e omloop:   Berlikum  – St.-Annaparochie 5-1 6-4
1 juli: Mantgum: Jong Famme Partij: (dames/junioren afdeling): 21 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *