Resultaten NK’s 2016

16 mei: Franeker: Nederlands Kampioenschap senioren: 56 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Geertjan de Jong,  Doede Machiela.
Uitslagen:  1ste omloop: Boazum                              -St.-Annaparochie          5-3 6-6
18 juni: Menaldum: Nederlands Kampioenschap jongens: 39 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jorrit  Boersma, Chris Miedema, Kjell Dijkstra.
Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie            -Wergea                             5-5 6-4
2e omloop: St.-Annaparochie                               -Makkum                           1-5 4-6
18 juni: Dronrijp: Nederlands Kampioenschap meisjes: 24  parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Silke Heinsma, Annet en Nienke de Haan.
Uitslagen: 1ste omloop: Makkum                              -St.-Annaparochie          5-1 6-4
25 juni: Beetgum: Nederlands Kampioenschap dames: 27 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
25 juni: Wommels: Nederlands Kampioenschap jongens pupillen: 21 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
25 juni: St.-Annaparochie: Nederlands Kampioenschap meisjes pupillen: 12 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
2 juli: Akkrum: Nederlands Kampioenschap schooljongens: 34 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Kjell Dijkstra, Chris Miedema, Jesse Kroondijk.
Uitslagen: 1ste omloop: Berlikum                             -St.-Annaparochie          5-2 6-4
2 juli: Morra-Lioessens: Nederlands Kampioenschap schoolmeisjes: 21 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Nienke de Haan, Silke Heinsma, Ilse Iedema
Uitslagen: 1ste omloop: Berlikum                             – St.-Annaparochie         5-2 6-6
2 juli: Mantgum: Jong Famme Partij: (dames/junioren afdeling): 17 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
9 juli: Berlikum: Nederlands Kampioenschap junioren: 22 parturen.
Deelnemers voor  St.-Annaparochie: Jorrit Boersma, Jordi Miedema, Ruben Talsma.
Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie            -Weidum                            2-5 0-6
9 juli: Goënga: Nederlands Kampioenschap heren 50+: 18 parturen.
Deelnemers  voor St.-Annaparochie: Jan Dijkstra, Anton Kingma, Johan Hiemstra.
Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie            – Ried                                   4-5 0-6
27 juli: Easterein: Jong Feinte Partij (junioren/heren afdeling): 26 parturen.
Deelnemers voor  St.-Annaparochie: Jordi Miedema, Ruben Talsma
Uitslagen 1ste omloop: Tzummarum                       -St.-Annaparochie          5-1 6-4
3 augustus: Franeker: PC: heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.
Deelname uit St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong: met Menno van Zwieten (Heerenveen) en Pier Piersma (Easterlittens).
Uitslagen: 1ste omloop: verlies 5-4 6-2
6 augustus: Hitzum: Ald Meierspartij (‘Freulepartij voor meisjes’): 21 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Silke Heinsma, Annet en Nienke de Haan.
Uitslagen: 1ste omloop: Ried                                      -St.-Annaparochie          5-3 6-4
10 augustus: Wommels: Freulepartij voor jongens: 49 parturen.
Deelnemers  voor St.-Annaparochie: Jesse Kroondijk, Jorrit Boersma, Chris Miedema.
Uitslagen: 1ste omloop: Reduzum                            – St.-Annaparochie         5-0 6-2
24 augustus: Weidum: Dames PC: hoofdklasse vrije formatie: 12 parturen.
Geen deelneemsters uit St.-Annaparochie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *