Resultaten NK’s 2015

Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden 2015
25 mei: Franeker: Nederlands Kampioenschap senioren: 59 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jordy Miedema, Michel Algra, Doede Machiela.
Uitslagen:
1ste omloop: Ried                            – St.-Annaparochie                                   5-2 6-0
13 juni: Hommerts-Jutryp: Nederlands Kampioenschap jongens: 41 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Ruben Talsma, Chris Miedema, Jorrit Boersma
Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie  – Achlum                                                            1-5 6-6
13 juni: Hank-Dussen: Nederlands Kampioenschap meisjes: 21 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
20 juni: St.-Annaparochie: Nederlands Kampioenschap dames: 28 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Lisette en Esther Wagenaar, Lilijan Kingma.
Uitslagen:
1ste omloop: Wiuwert-Britswerd              – St.-Annaparochie                         0-5 4-6
2e   omloop: Deinum                                     – St.-Annaparochie                         1-5 0-6
3e omloop: Franeker                                    – St.-Annaparochie                         5-3 6-4
20 juni: Minnertsga: Nederlands Kampioenschap schooljongens: 31 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Kjell Dijkstra, Marcel de Roos, Chris Miedema.
Uitslagen:
1ste omloop: Kimswerd                                 – St.-Annaparochie                         5-1 6-4
20 juni: Boazum: Nederlands Kampioenschap schoolmeisjes: 18 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
27 juni: Mantgum: Jong Famme Partij:(dames/junioren afdeling): 19 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie:Esther Wagenaar, Natasja Braaksma,Lilijan Kingma
Uitslagen:
1ste omloop: vrij
2e   omloop: St.-Annaparochie                  – Easterein                                         3-5 4-6
27 juni: Arum: Nederlands Kampioenschap jongens pupillen: 28 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Wessel Lep, Kjell Dijkstra, Jesse Kroondijk.
Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie                 -Reahus-Turns                                 5-2 6-2
2e   omloop: St.-Annaparochie                 – Tzum                                                 2-5 0-6
28 juni: Wommels: Nederlands Kampioenschap meisjes pupillen: 16 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Nienke de Haan, Eline Boersma, Ilse Iedema
Uitslagen:
1ste omloop: Tzum                                          – St.-Annaparochie                         4-5 2-6
2e omloop: St.-Annaparochie                   – Irnsum                                             1-5 6-6
4 juli:    Holwerd: Nederlands Kampioenschap junioren: 23 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
4 juli:    Pingjum: Nederlands Kampioenschap heren 50+: 19 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jan Dijkstra, Anton Kingma, Johan Hiemstra.
Uitslagen:
1ste omloop: Minnertsga                              – St.-Annaparochie                         5-5 0-6
2e omloop: St.-Annaparochie                   – Harlingen                                         5-5 6-4
3e omloop: vrij
4e omloop: St.-Annaparochie                    – Franeker                                          4-5 4-6
St.- Annaparochie: 3e prijs
22 juli: Easterein: Jong Feinte Partij (junioren/heren afdeling): 28 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
29 juli: Franeker: PC: heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.
Geen deelnemers van St.-Annaparochie.
1 augustus: Hitzum: Ald Meierspartij (‘Freulepartij voor meisjes’): 27 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
5 augustus: Wommels: Freulepartij voor jongens: 50 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Chris Miedema, Ruben Talsma, Jorrit Boersma.
Uitslagen:
1ste omloop: Witmarsum                             – St.-Annaparochie                   5-2 6-0
19 augustus: Weidum: Dames PC: hoofklasse vrije formatie: 12 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie:
Lilijan Kingma met Evelien Westra (Leeuwarden) en Janneke Terpstra (Wolsum).
Uitslagen:
1ste omloop: verlies   5-2 6-4
Esther Wagenaar met Tineke Dijkstra (Easterein) en Annelien Boersma (Easterlittens).
Uitslagen:
1ste omloop: verlies  5-1 6-0
Lisette Wagenaar met Leonie van der Graaf (Berlikum) en Fenna Zeinstra (Sneek)
Uitslagen:
1ste omloop: verlies                5-1 6-0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *