Resultaten NK’s 2014

Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden 2014
9 juni: Franeker: Nederlands Kampioenschap senioren: 65 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Krijn Hiemstra, Pieter Jan Plat, Sjoerd de Jong.
Uitslagen:
1ste omloop: Bolsward – St.-Annaparochie 5-2 6-2
14 juni: Stiens: Nederlands Kampioenschap jongens: 36 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Ruben Talsma, Jilke Pieter Kikstra, Jorrit Boersma
Uitslagen: 1ste omloop: Makkum – St.-Annaparochie 5-0 6-4
14 juni: IJlst: Nederlands Kampioenschap meisjes: 25 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
21 juni: St.-Jacobiparochie: Nederlands Kampioenschap dames: 26 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Lisette en Esther Wagenaar, Lilijan Kingma.
Uitslagen:
1ste omloop: Bolsward – St.-Annaparochie 3-5 2-6
2e omloop: Grou – St.-Annaparochie 5-4 6-6
21 juni: Menaldum: Nederlands Kampioenschap schooljongens: 32 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie:Jorrit Boersma, Marcel de Roos, Chris Miedema.
Uitslagen: 1ste omloop: St.-Annaparochie – Hommerts/Jutrijp 2-5 0-6
21 juni: Dronrijp: Nederlands Kampioenschap schoolmeisjes: 16 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Nienke en Annet de Haan, Silke Heinsma.
Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie -Berlikum 4-5 0-6
28 juni: Mantgum: Jong Famme Partij:(dames/junioren afdeling): 24 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie:Esther Wagenaar, Natasja Braaksma,Lilijan Kingma
Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie -Warga 5-1 6-4
2e omloop: St.-Annaparochie -Sexbierum 5-5 4-6
28 juni: St.-Annaparochie: Nederlands Kampioenschap jongens pupillen: 32 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie:Chris Miedema, Kjell Dijkstra, Jesse Kroondijk.
Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie -Exmorra 5-3 6-2
2e omloop: Makkum – St.-Annaparochie 5-5 6-4
28 juni: Goenga: Nederlands Kampioenschap meisjes pupillen: 20 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Nienke de Haan en Silke Heinsma.
Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Grou 1-5 2-6
5 juli: Tzummarum: Nederlands Kampioenschap junioren: 20 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Rein en Krijn Hiemstra, Sjoerd de Jong.
Uitslagen:
1ste omloop: Tzum – St.-Annaparochie 0-5 6-6
2e omloop: St.-Annaparochie – Holwerd 5-1 6-2
3e omloop: Franeker – St.-Annaparochie 5-3 6-2
5 juli: St.-Nicolaasga: Nederlands Kampioenschap heren 50+: 22 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jan Dijkstra, Anton Kingma, Johan Hiemstra.
Uitslagen:
1ste omloop: Franeker – St.-Annaparochie 5-4 6-6
23 juli: Oosterend: Jong Feinte Partij (junioren/heren afdeling): 28 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Rein en Krijn Hiemstra, Sjoerd de Jong.
Uitslagen:
1ste omloop: Bolsward – St.-Annaparochie 4-5 4-6
2e omloop: Franeker – St.-Annaparochie 5-5 8-6
31 juli: Franeker: PC: heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie:
Sjoerd de Jong: met Jelte-Pieter Dijkstra (Heerenveen) en Hendrik Jan van der Velde (Bolsward)
Uitslagen:
1ste omloop: winst 5-3 6-6
2e omloop: winst 2-5 6-6
3e omloop: winst 5-5 6-0
4e omloop: verlies 0-5 6-6 (2e prijs)
Pieter Jan Plat: met Enno Kingma (Westhoek) en Jouke Bosje(Leeuwarden )
Uitslagen:
1ste omloop: winst 5-1 6-2
2e omloop: verlies 1-5 6-6
2 augustus: Hitzum: Ald Meierspartij (‘Freulepartij voor meisjes’): 22 parturen.
Geen deelname van St.-Annaparochie.
6 augustus: Wommels: Freulepartij voor jongens: 50 parturen.
Deelnemers voor St.-Annaparochie: Chris Miedema, Jilke Pieter Kikstra, Jorrit Boersma.
Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Ee 1-5 2-6
20 augustus: Weidum: Dames PC: hoofklasse vrije formatie: 12 parturen.
Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Lilijan Kingma: met Elly Hofman (Dronrijp) en Pytrik Visser (Sexbierum).
Uitslagen:
1ste omloop: verlies 5-0 6-4
Esther Wagenaar: met Evelien Westra (Beetg.molen) en Annelien Boersma (Oosterlittens).
Uitslagen:
1ste omloop: winst 5-5 6-4
2e omloop: verlies 2-5 0-6
Lisette Wagenaar: met Leonie van der Graaf (Berlikum) en Fenna Zeinstra (Sneek)
Uitslagen:
1ste omloop: winst 5-1 6-2
2e omloop: winst 2-5 0-6
3e omloop: winst 5-4 6-4
4e omloop: winst 3-5 4-6
Sint Annaparochie: 1ste prijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *