Resultaten NK’s 2013

Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen en andere belangrijke wedstrijden 2013

20 mei: Franeker: Nederlands Kampioenschap senioren: 58 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat en Jacob Wassenaar.

Uitslagen:
1ste omloop: Welsrijp – St.-Annaparochie 2-5 6-6
2e omloop: St.-Annaparochie – Amsterdam 5-1 6-4
3e omloop: Exmorra – St.-Annaparochie 2-5 2-6
4e omloop: St.-Annaparochie – Beetgum 5-5 4-6

St.-Annaparochie: 4e prijs.

15 juni: Berlikum: Nederlands Kampioenschap jongens: 42 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jari Braaksma, Jorrit Boersma en Ruben Talsma.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Jelsum/Britsum/Cornjum 1-5 2-6

15 juni: Dronrijp: Nederlands Kampioenschap meisjes: 17 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie

29 juni: St.-Annaparochie: Nederlands Kampioenschap pupillen jongens: 32 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Kjell Dijkstra, Chris Miedema en Dylan van der Ploeg.

Uitslagen:
1ste omloop: Exmorra – St.-Annaparochie 5-4 6-0

29 juni: Ried: Nederlands Kampiopenschap pupillen meisjes: 15 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Rigt Schipper, Mariet Kaper en Marit Nijp.

Uitslagen:
1ste omloop: Anjum – St.-Annaparochie 5-0 6-2

29 juni: Mantgum:Jong Famme Partij (dames/junioren afdeling): 21 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther en Lisette Wagenaar en Lilijan Kingma.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Hijum/Finkum 5-1 6-0
2e omloop: St.-Annaparochie – Beetgum 5-1 6-2
3e omloop: St.-Annaparochie -Dronrijp 5-5 8-6
4e omloop: Sexbierum – St.-Annaparochie 2-5 4-6
Finale: Franeker – St.-Annaparochie 5-1 6-6

St.-Annaparochie: 2e prijs.

6 juli: St.-Nicolaasga: Nederlands Kampioenschap heren 50+(afdeling): 22 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

6 juli: Jorwerd: Nederlands Kampioenschap dames: 29 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther en Lisette Wagenaar en Lilijan Kingma.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Groningen 1-5 4-6

13 juli: Minnertsga: Nederlands Kampioenschap Junioren: 24 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Rein Hiemstra.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Menaldum 5-2 6-4
2e omloop: Welsrijp – St.-Annaparochie 4-5 2-6
3e omloop: St.-Annparochie – Sexbierum 5-4 6-6
4e omloop: Minnertsga – St.-Annaparochie 5-5 6-8
Finale: St.-Jacobiparochie – St.-Annaparochie 3-5 6-6

St.-Annaparochie: 1ste prijs.

22 juni: Damwâld: Nederlands Kampioenschap Schooljongens: 34 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jorrit Boersma, Chris Miedema en Marcel de Roos.

Uitslagen:
1ste omloop: Gaast/Ferwoude – St.-Annaparochie 5-0 6-2

22 juni : Mantgum: Nederlands Kampioenschap Schoolmeisjes: 21 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Tess Schipper, Anouk Bierma en Mariet Kaper.

Uitslagen:
1ste omloop: Achlum – St.-Annaparochie 5-0 6-2

24 juli: Easterein: Jong Feinte Partij (heren/junioren afdeling): 25 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Rein Hiemstra.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Oosterend 5-1 6-0
2e omloop: St.-Annaparochie – Bolsward 5-5 8-6
3e omloop: St.-Annaparochie – Franeker 2 5-2 6-6
4e omloop: St.-Annaparochie – Oosterlittens 5-2 6-6
Finale: Sexbierum – St.-Annaparochie 5-5 4-6

St.-Annaparochie: 1ste prijs.

31 juli: Franeker: PC: heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.

Deelnemers uit St.-Annaparochie:

a. Sjoerd de Jong: met Jelte-Pieter Dijkstra (Oosterend) en Herman Sprik (Witmarsum).
Uitslagen:
1e omloop: winst 5-2 6-6
2e omloop: winst 5-0 6-4
3e omloop: verlies 4-5 4-6 (3e prijs)

b. Pieter Jan Plat: met Pieter van Althuis (Franeker) en Hendrik Bouwhuis(Bolsward):
Uitslagen: 1e omloop: verlies 2-5 4-6

c. Jacob Wassenaar: met Tjisse Steenstra(Beetgumermolen) en Cornelis Terpstra (Beetgumermolen):
Uitslagen:
1e omloop: winst 5-3 6-6
2e omloop: winst 5-4 6-6
3e omloop: winst 5-3 6-4
Finale: verlies 2-5 2-6 (2e prijs)

3 augustus: Hitzum: Ald Meierspartij (‘Freulepartij’ voor Meisjes): 21 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.