Resultaten NK’s 2012

Resultaten op Nederlandse kampioenschappen en andere belangrijke partijen 2012

26 mei: Franeker: Nederlands kampioenschap junioren: 27 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Rein Hiemstra

Uitslagen:

1ste omloop: Reahûs/Turns -St.-Annaparochie 0-5 0-6
2e omloop: St.-Annaparochie -Beetgum 5-2 6-2
3e omloop: St.-Annaparochie vrij
4e omloop: St.-Annaparochie -Peins 5-2 6-6
Finale: St.-Annaparochie -Tzummarum 5-4 6-4

St.-Annaparochie: 1ste prijs.

28 mei: Franeker: Nederlands kampioenschap senioren: 68 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat en Jacob Wassenaar

Uitslagen:

1ste omloop: Hartwert -St.-Annaparochie 0-5 2-6
2e omloop: St.-Annaparochie -Peins 5-4 6-4
3e omloop: Bolsward -St.-Annaparochie 5-1 6-2

23 juni: Kimswerd: Nederlands kampioenschap jongens: 32 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jesper de Groot, Rein Hiemstra en Jari Braaksma

Uitslagen:

1ste omloop: Makkum -St.-Annaparochie 5-3 6-6

23 juni: Leeuwarden: Nederlands kampioenschap meisjes.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Lilijan Kingma en Natasja Braaksma

Uitslagen:

1ste omloop: St.-Annaparochie -Easterein 5-2 6-6
2e omloop: St.-Annaparochie -Wolsum 5-2 6-2
3e omloop: Ee -St.-Annaparochie 2-5 6-6
4e omloop: Sexbierum -St.-Annaparochie 1-5 4-6
Finale: St.-Annaparochie -Dronrijp 5-2 6-4

St.-Annaparochie: 1ste prijs.

30 juni: Witmarsum: Nederlands kampioenschap pupillen jongens: 28 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie

30 juni: Akkrum: Nederlands kampioenschap pupillen meisjes: 17 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie

30 juni: Mantgum: Jong Famme Partij (dames-junioren afdeling): 18 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Lisette Wagenaar en Lilijan Kingma

Uitslagen:

1ste omloop: Minnertsga -St.-Annaparochie 0-5 6-6
2e omloop: Grou -St.-Annaparochie 3-5 2-6
3e omloop: Boazum -St.-Annaparochie 5-2 6-6

7 juli: St.-Nicolaasga: Nederlands kampioenschap heren 50+ (afdeling): 20 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie

14 juli: Grou: Nederlands kampioenschap dames: 26 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Lisette Wagenaar en Lilijan Kingma

Uitslagen:

1ste omloop: Berlikum -St.-Annaparochie 5-4 6-0

14 juli: Beetgum: Nederlands kampioenschap schooljongens: 38 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jorrit Boersma, Jilke Pieter Kikstra en Ruben Talsma

Uitslagen:

1ste omloop: St.-Annaparochie -Damwoude 2-5 6-6

14 juli: Wommels: Nederlands kampioenschap schoolmeisjes: 23 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie

25 juli: Easterein: Jong Feinte Partij (heren-junioren afdeling): 27 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Rein Hiemstra

Uitslagen:

1ste omloop: vrij
2e omloop: St.-Annaparochie -Berlikum 5-5 8-6
3e omloop: St.-Annaparochie -Witmarsum 5-1 6-4
4e omloop: Dronrijp -St.-Annaparochie 3-5 2-6
Finale: St.-Annaparochie -Tzummarum 4-5 4-6

St.-Annaparochie: 2e prijs

1 augustus: Franeker: PC: heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.

Deelnemers uit St.-Annaparochie:

a. Sjoerd de Jong: met Menno van Zwieten (Peins) en Jacob Klaas Haitsma (Wommels)

Uitslagen:
1ste omloop: verlies 5-2 6-6

b. Pieter Jan Plat: met Bauke Triemstra (St.-Jacobiparochie) en Hendrik Kootstra (Minnertsga)

Uitslagen:
1ste omloop:winst 3-5 2-6
2e omloop:verlies 5-3 6-2

4 augustus: Hitzum: Ald Meierspartij (‘Freulepartij’ voor meisjes): 22 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Natasja Braaksma en Lilijan Kingma

Uitslagen:

1ste omloop: Minnertsga -St.-Annaparochie 5-5 6-2

8 augustus: Wommels: Freulepartij voor jongens: 48 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jari Braaksma, Rein Hiemstra en Jesper de Groot

Uitslagen:

1ste omloop: St.-Annaparochie -Wommels 3-5 6-6

22 augustus: Weidum: Dames PC: hoofdklasse vrije formatie: 12 parturen.

Geen deelneemsters uit St.-Annaparochie