Resultaten NK’s 2011

Resultaten op Nederlandse kampioenschappen en andere belangrijke partijen in 2011

11 juni: Franeker: Nederlands kampioenschap junioren: 27 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat en Roelof de Jong.
Uitslagen:
1ste omloop: Wijnaldum – St.-Annaprochie 3-5 4-6
2e omloop: St.-Jacobiparochie – St.-Annaparochie 2-5 4-6
3e omloop: St.-Annaparochie – Tzummarum 5-2 6-2
4e omloop: St.-Annaparochie – Wjelsryp 5-5 6-4
Finale: Hartwerd – St.-Annaparochie 5-5 0-6
St.-Annaparochie: 1ste prijs.

13 juni: Franeker: Nederlands kampioenschap senioren: 68 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat en Doede Machiela.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Broeksterwoude 5-1 6-2
2e omloop: Holwerd – St.-Annaparochie 5-0 6-2

18 juni: Amsterdam: Nederlands kampioenschap dames: 22 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Riska Hazenberg, Lisette Wagenaar en Romy van der Veen.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Grou 4-5 6-6

25 juni: Arum: Nederlands kampioenschap jongens: 34 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jesper de Groot, Rein Hiemstra en Jordy Miedema.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Bolsward 3-5 6-6

25 juni: Mantgum: Nederlands kampioenschap voor meisjes: 21 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Ilse Lijzenga en Lilijan Kingma.

Uitslagen:
1ste omloop: Wjelsrijp – St.-Annaparochie 4-5 6-6
2e omloop: St.-Annaparochie – Ee 5-5 4-6

2 juli: St.-Nicolaasga: Nederlands kampioenschap heren 50+: 20 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie

2 juli: Mantgum: Jong Famme Partij (dames-junioren afdeling): 19 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Lisette Wagenaar en Margit de Groot.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Deinum 5-5 4-6

9 juli: Berlikum: Nederlands kampioenschap schooljongens: 37 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jari Braaksma, Werner Jan Bijlsma en Ruben Talsma.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Niawier/Metslawier 2-5 2-6

9 juli: St.-Jacobiparochie: Nederlands kampioenschap schoolmeisjes: 18 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

16 juli: Balk: Nederlands kampioenschap pupillen jongens: 23 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

16 juli: Witmarsum: Nederlands kampioenschap pupillen meisjes: 23 parturen.

Geen deelname van St.-Annaparochie.

27 juli: Easterein: Jong Feinte Partij (heren-junioren afdeling): 27 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Pieter Jan Plat, Sjoerd de Jong en Roelof de Jong.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Wjelsryp 5-5 0-6

3 augustus: Franeker: PC: heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.

Deelnemers uit St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong: met Pieter Bakker (Leeuwarden) en Tjibbe Hansma (Mûnein).

Uitslagen:

1ste omloop: winst 5-0 6-2
2e omloop: verlies 4-5 4-6

Pieter Jan Plat: met Jan Brandt Wiersma (Grou) en Jouke Bosje (Baaium).

Uitslag: 1ste omloop: verlies 5-2 6-2

6 augustus: Hitzum: Ald Meierspartij (‘Freulepartij’ voor meisjes): 20 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Ilse Lijzenga en Lilijan Kingma.

Uitslagen:
1ste omloop: Deinum – St.-Annaparochie 1-5 0-6
2e omloop: Reduzum – St.-Annaparochie 0-5 0-6
3e omloop: St.-Annaparochie – Franeker 1-5 6-6

10 augustus :Wommels: Freulepartij voor jongens: 48 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Jordy Miedema, Rein Hiemstra en Jesper de Groot.

Uitslagen:
1ste omloop: St.-Annaparochie – Oude Leije 5-1 6-2
2e omloop: Gaast/Ferwoude – St.-Annaparochie 3-5 2-6
3e omloop: St.-Annaparochie – Dronrijp 3-5 2-6

24 augustus :Weidum: Dames PC: hoofdklasse vrije formatie: 12 parturen.

Deelneemster uit St.-Annaparochie: Lisette Wagenaar: met Imke van der Leest (Dronrijp) en Gérieke de Groot (Leeuwarden).

Uitslagen:
1ste omloop: winst 4-5 4-6
2e omloop: winst 5-1 6-0
3e omloop: vrij
Finale: verlies 3-5 4-6
St.-Annaparochie: 2e prijs.