Resultaten NK’s 2010

Resultaten op Nederlandse kampioenschappen en andere belangrijke partijen in 2010

22 mei: Franeker: Nederlands kampioenschap junioren: 30 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat en Geertjan de Jong.

Uitslagen:

1ste omloop: Dronrijp – St.-Annaparochie 5-5 0-6
2e omloop: Goenga – St.-Annaparochie 4-5 6-6
3e omloop: Holwerd – St.-Annaparochie 2-5 4-6
4e omloop: St.-Annaparochie – Makkum 2-5 4-6

St.-Annaparochie: 3e prijs.

24 mei: Franeker: Nederlands kampioenschap senioren: 70 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Wietse Jan Dijkstra, Jacob Wassenaar en Pieter Jan Plat.

Uitslagen:

1ste omloop: Cornwerd – St.-Annaparochie 1-5 4-6
2e omloop: Schettens/Longerhouw – St.-Annaparochie 2-5 6-6
3e omloop: Minnertsga – St.-Annaparochie 5-2 6-6

19 juni: St.-Annaparochie: Nederlands kampioenschap jongens: 36 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Rein Hiemstra, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra.

Uitslagen:

1steomloop: St.-Annaparochie – Raerd 5-0 6-2
2e omloop: Makkum – St.-Annaparochie 0-5 2-6
3e omloop: St.-Jacobiparochie – St.-Annaparochie 1-5 6-6
4e omloop: Vrij
5e omloop: St.-Annaparochie – Wjelsryp 4-5 4-6

St.-Annaparochie: 3e prijs.

19 juni: Holwerd: Nederlands kampioenschap dames: 24 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Gérieke de Groot, Lisette Wagenaar en Rita de Valk en Esther Wagenaar (als invalster voor Gérieke de Groot in de finale).

Uitslagen:

1ste omloop: Stiens – St.-Annaparochie 1-5 0-6
2e omloop: St.-Annaparochie – Groningen 5-1 6-4
3e omloop: Berlikum – St.-Annaparochie 1-5 6-6
4e omloop: Franeker – St.-Annaparochie 3-5 4-6
finale: Ee – St.-Annaparochie 5-2 6-4

St.-Annaparochie: 2e prijs.

26 juni: Hallum: Nederlands kampioenschap meisjes: 22 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Ilse Lijzenga en Lilijan Kingma.

Uitslagen:

1ste omloop: Buitenpost – St.-Annaparochie 2-5 4-6
2e omloop: St.-Annaparochie – Easterein 3-5 6-6

3 juli: Folsgare: Nederlands kampioenschap schoolmeisjes: 20 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Lilijan Kingma en Esmee van der Vies.

Uitslagen:

1ste omloop: Grou – St.-Annaparochie 1-5 0-6
2e omloop: Wolsum – St.-Annaparochie 5-4 6-2

3 juli: Mantgum: ‘Jong-Fammenpartij’ (dames-junioren afdeling): 15 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Lisette Wagenaar en Margit de Groot.

Uitslagen:

1ste omloop: Franeker – St.-Annaparochie 2-5 6-6
2e omloop: Dronrijp – St.-Annaparochie 1-5 4-6
3e omloop: St.-Annaparochie – Boazum 1-5 6-6

St.-Annaparochie: 3e prijs.

28 juli: Easterein: ‘Jong-Feintenpartij’ (heren-junioren afdeling): 24 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Pieter Jan Plat, Sjoerd de Jong en Jeroen Westra.

Uitslagen:

1ste omloop: St.-Annaparochie – Wijnaldum 5-1 6-2
2e omloop: St.-Annaparochie – Wjelsryp 5-4 6-4
3e omloop: St.-Annaparochie – Bolsward 5-3 6-4
4e omloop: Vrij
finale: St.-Annaparochie – Tzummarum 2-5 0-6

4 augustus: Franeker: PC: heren hoofdklasse vrije formatie: 16 parturen.

Deelnemers uit St.-Annaparochie: Jacob Wassenaar (met Johan van der Meulen en Marten Feenstra)

1ste omloop: winst 5-1 6-4
2e omloop: verlies 5-3 6-6

Pieter Jan Plat (met Marten van der Leest en Peter de Boer)

1ste omloop: winst 5-5 8-6
2e omloop: winst 5-4 6-2
3e omloop: verlies 1-5 0-6

Pieter Jan Plat: 3e prijs.

7 augustus: Hitzum: Ald Meierspartij (‘Freulepartij’ voor meisjes): 21 parturen.

Deelneemsters voor St.-Annaparochie: Esther Wagenaar, Ilse Lijzenga en Lilijan Kingma.

Uitslagen:

1ste omloop: St.-Annaparochie – Deinum 5-4 6-2
2e omloop: St.-Annaparochie – Grou 5-5 2-6

11 augustus: Wommels: Freulepartij voor jongens: 47 parturen.

Deelnemers voor St.-Annaparochie: Sjoerd de Jong, Krijn Hiemstra en Rein Hiemstra.

uitslagen:

1ste omloop: Easterlittens – St.-Annaparochie 0-5 4-6
2e omloop: Berlikum – St.-Annaparochie 1-5 0-6
3e omloop: Anjum – St.-Annaparochie 0-5 2-6
4e omloop: St.-Annaparochie – Tzummarum 5-1 6-2
5e omloop: Beetgum – St.-Annaparochie 2-5 4-6
finale: Bolsward – St.-Annaparochie 5-3 6-4

St.-Annaparochie: 2e prijs.

25 augustus: Weidum: Dames-PC hoofdklasse vrije formatie: 12 parturen.

Deelneemsters uit St.-Annaparochie: Lisette Wagenaar en Gérieke de Groot (met Imke van der Leest)

1ste omloop: winst 5-4 6-4
2e omloop: winst 5-3 6-4
3e omloop: verlies 2-5 4-6

Lisette Wagenaar en Gérieke de Groot: 3e prijs.