KNKB heren 1e klas wedstrijd

Tekst: knkb.nl

K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út had zaterdag de primeur voor de organisatie van een heren eerste klas partij. Een slagvaardig bestuur wist zonder al te veel problemen een organisatie op te zetten die ondanks de geldende corona maatregelen klopte als een bus. Voorzitter Teun de Jong was duidelijk: ‘Niks aan de hand. Er kan nog heel veel.’ En dat is een waarheid als een koe.

Een mooi aantal toeschouwers was naar de Waaie gekomen om te zien hoe de eersteklassers ervoor stonden. Nu dat was niet best. Het regende buitenslagen bij vrijwel windstil weer met als absoluut dieptepunt de partij in de tweede omloop tussen de parturen van de premiewinnaars en dat van Gerard de Vries. Liefst 33 maal werd de bal buiten de lijnen geslagen, waarvan de winnaar met achttien missers ook nog het hoogste scoorde. Achttien missers en dan ook nog winnen. Tel uit je winst.

Dat de zege ging naar Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma was dan ook een uitgemaakte zaak. Zij hoefden in de finale niet tot grote hoogte te stijgen omdat de tegenstanders er wel voor zorgden dat dit niet noodzakelijk was. De opslag was het zwakke punt bij de verliezende formatie van Youri de Groot, Pier Piersma en Wytze Wassenaar. Beide opslagers beschikten zaterdag niet over een wisse hand van opslaan en dat is wel een eerste vereiste als het om het eggie gaat.

Via 6-0 en 6-4 nam trio Haije Jan Nicolay een 2-0 voorsprong. De zitbal van Youri de Groot op 2-0 en 6-6 was een klein oponthoud,  maar vervolgens liep het win

nende trio uit naar een 4-1 voorsprong. De buitenslag van Youri de Groot op 3-1 en 6-6 bespoedigde het alleen maar. Via 5 om 2 werd het nog 5 om 3 doordat Haije Jan Nicolay op 5-2 en 6-6 miste. Maar op 5-3 en 6-0 was de kwaadslag van Wytze Wassenaar voldoende voor de zege.

Het pad naar de zege liep via zeges op onder meer Wierd Baarda c.s. (5-0 en 6-4) en Johan Diertens c.s. (5-1 en 6-2). De halve finale tegen het op papier sterke partuur van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Marten Feenstra verliep aanvankelijk niet geweldig. Door een bovenslag van Allard Hoekstra op 3-1 en 6-6 dreigde een vroegtijdige uitschakeling maar toen stak opslager Peter van Zuiden hen de helpende hand toe door tweemaal op zes gelijk het perk te missen. Een fraaie klap van Evert Pieter Tolsma op 4-3 en 2-6 deed de bordjes nog meer verhangen.

Duidelijk was dat er ruis op de lijn zat bij de opslag van Van Zuiden c.s. De 11 missers van Van Zuiden en de 7 van Allard Hoekstra deden de partij nog kantelen. Op 5-4 en 6-0 kon Marten Feenstra de kaats niet passeren.

Trio Youri de Groot was in een mum van tijd klaar met de formatie van Jan Hof. De eerste klasse was duidelijk te hoog gegrepen maar de ranking bepaalde dat zij wel in Sint Annaparochie moesten verschijnen. (5-1 en 6-2). In de strijd om de premie of niets tegen Gerard de Vries, René de Haan en Yannick Hielkema was de opslag helemaal van de leg. 33 maal viel de bal buiten de lijnen. Het is dat er een winnaar moest komen: het was gewoon niet om aan te zien. Dat je kunt winnen met 18 buitenslagen zegt wel genoeg.

De derde prijs was voor trio Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Marten Feenstra. Trio Simon Zijlstra was het slachtoffer want via zesmaal 6-2 werd het 5-1 en 6-2 voor Van Zuiden c.s.

Cijfers Sint Annaparochie: eerste omloop: 1. Haije Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 2. Wierd Baarda, Marco de Groot en Roel Pieter de Jong 5-0 en 6-4; 3. Johan Diertens, Hyltje Bosma en Patrick van Dellen – 4. Corné Tuinenga, Jelle Cnossen en Gjalt Sjirk de Groot 5-3 en 6-6; 5. Jan Hof, Justin van Dijk en Rudmer Okkinga – 6. Youri de Groot, Pier Piersma en Wytze Wassenaar 1-5 en 2-6; 7. Gerard de Vries, René de Haan en Yannick Hielkema – 8. Lieuwe van der Werff, Sip Jaap Bos en Riemer Hoekstra 5-3 en 6-6; 9. Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda – 10. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Marten Feenstra 1-5 en 2-6. Tweede omloop: 1. Haije Jan Nicolay c.s. – 3. Johan Diertens c.s. 5-1 en 6-2; 6. Youri de Groot c.s. – 7. Gerard de Vries c.s. 5-4 en 6-4; 10. Peter van Zuiden c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Peter van Zuiden c.s. – 1. Haije Jan Nicolay c.s. 4-5 en 0-6; 6. Youri de Groot c.s. staand nummer. Finale: 6. Youri de Groot c.s. – 1. Haije Jan Nicolay c.s. 3-5 en 0-6.

close
Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.