KNKB Dames Hoofdklasse: Nynke Sijbrandij opnieuw koningin!

Met acht parturen op de lijst bij de dames hoofdklasse vrije formatie in St.-Annaparochie verliep alles volgens het geplande spoorboekje. In de finale op Sportpark De Waaie van K.F. St.-Anne / Drie spul is út stonden de verwachte formaties van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia tegenover het partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra.

Tekst:knkb.nl

foto’s:LieuweBosch

Een eindstrijd tussen de beide topparturen van dit moment met een historie die graag door de media ietwat wordt opgeklopt. ,,Ik tink dat jim dat fenyn graach sjen wolle’’, zo zei Zeinstra na afloop met een glimlach. En vermoedelijk heeft zij gelijk, toppers die tegen elkaar strijden hebben niet altijd die historie nodig als extra zetje om te willen winnen, om de beste te willen zijn. Het zijn doorgaans partijen waar zelden de sticker ‘makje’ op geplakt kan worden, en dat was in Sint Annaparochie zondag niet anders.

DHA_1503

Een strijd waarin het trio Sijbrandij telkens een licht overwicht had. Ook al was Zeinstra na afloop kritisch over die eerste drie eersten: ,,Wy gienen min fan start, kamen hieltiten achter yn dy earsten.’’ Toch stond het na drie eersten 2-1 voor de in het vurige rood gehulde toptrio. En toen Sijbrandij ook nog eens op die stand en 6-6 een zitbal gaf, leek het gat geslagen.

Een korte blessurebehandeling van Sijbrandij na die zitbal verbrak het opslagritme bij haar een beetje. Een loszittende teennagel deed bij de afzet pijn, een nauwsluitend zwart sokje bracht uitkomst. Maar verstoorden met twee missers ook de juiste richting. Een misser van Sijbrandij op 1-3 en 6-4 betekende de aansluiting voor een toch weer soeverein opslaande Tuinenga en haar maten. De tactiek was natuurlijk een ijzersterke Tuinenga aan de opslag indammen. Met name de platte ballen op de linkerhand van Scheepstra zorgde voor schade. En daarna mocht Wijnia trefzeker met hoge ballen de slagkracht van Zeinstra op de kwaadlijn testen.

DHA_1367

Bij de opslag van Tuinenga ruilde het perk Scheepstra-Zeinstra in de tweede helft van de partij omdat Zeinstra een iets kortere slag in huis heeft. ,,As je de mooglikheden ha fan ruiljen dan dogge je dat.’’ Het was ook niet beslissend voor de partij, want die beslissing viel op de stand 3-4 en 6-6 toen Margriet Bakker de bal kwaad sloeg. Het was de knak want de beslissing viel in een volgend ‘skjin earst’ op 6-0 toen Zeinstra de kaats voorbij sloeg. En daarmee is het evenwicht in kransen weer gelijk. Sijbrandij mocht ietwat verrassend de Jokelyn Tienstra wisselprijs opnieuw voor een jaar meenemen. Ietwat verrassend want Zeinstra was desgevraagd vrij resoluut in haar antwoord: ,,Manon wurdt hjoed keningin.’’

En daar leek het in de halve finale ook verdacht veel op tegen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Bij een spel voorsprong lagen er al vier ballen over de bovenlijn. Zeinstra en Scheepstra verdeelden die glorie eerlijk en een toch ongenaakbare Scheepstra voegde daar later nog drie bovenslagen aan toe. Op 5-0 en 6-6 miste Krol het perk. Misschien dat de ‘trochsleine hân’ van zowel Krol als Dijkstra toch van invloed is geweest op deze vrij kansloze nederlaag.

Het trio Dijkstra nam in de strijd om de derde prijs op gepaste wijze wraak door het partuur Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum op een vergelijkbare, kansloze nederlaag te trakteren. Op 5-1 en 6-0 sloeg Hofstra de partij uit met een bovenslag.

Uitslag St.-Annaparochie: 1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden) (koningin), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen); 2. Ilse Tuinenga (Franeker), Margriet Bakker (Easterlittens) en Sjanet Wijnia (Wommels); 3. Tineke Dijkstra (Wjelsryp), Sandra Hofstra (Wjelsryp) en Louise Krol (Ee)

Cijfers St.-Annaparochie. Eerste omloop: 1. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum – 2. Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Ineke van der Ploeg (vervangster Marije Hellinga) 5-3 en 6-4; 3. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia – 4. Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra 5-1 en 6-6; 5. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma – 6. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra 1-5 en 0-6; 7. Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol – 8. Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma 5-2 en 6-4. Halve finale: 1. Sietske Okkema c.s. – 3. Ilse Tuinenga c.s. 2-5 en 0-6; 6. Nynke Sijbrandij c.s. – 7. Tineke Dijkstra c.s. 5-0 en 6-6. Om derde prijs: 7. Tineke Dijkstra c.s. – 1. Sietske Okkema c.s.  5-1 en 6-0. Finale:  3. Ilse Tuinenga c.s. – 6. Nynke Sijbrandij c.s. 3-5 en 0-6.

close
Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.