​​St.-Annaparochie en de Bondswedstrijd/NK voor Dames (II).

In 1995, op 24 juni te Tzum, met een-en-veertig parturen op de lijst,  doen Aukje Faber, Mariska Stienstra en HessieWestra een  vergeefse poging om zich  in de prijzen te kaatsen, want Akkrum is in de eerste omloop net iets sterker, 4-5 en 4-6. In 1996 komen dezelfde speelsters aan de start en Ferwerd is in de eerste omloop de te sterke tegenstander. Christien Sijtsma kaatst in 1997 met Mariska Stienstra en Hessie Westra te Marssum en dit drietal doet het niet onaardig. Via vrijeenvoudige overwinningen op Warga en Berlikum wordt de derde omloop bereikt en daarin is Harlingen de tegenstander. Een te zware opgave blijkens de eindstand, 2-5 en 2-6.

 

Het jaar 1998 zal voor de dames in de boeken van de kaatsvereniging ongetwijfeld als ‘formidabel’ worden beschreven. Op 4 juli van dat jaar vindt te Rauwerd de Bondswedstrijd plaats en St.-Annaparochie met Romy van der Veen, Mariska Stienstra en Hessie Westra loten nummer 15 op de lijst van de negen-en-dertig deelnemende parturen. Eerst moet worden aangetreden tegen Hitzum. Dit is geen probleem gezien de 5-1 en 6-0 winst. Vervolgens is Huizum de tegenstander en ook dit is een ‘makkie’ , 5-1 en 6-2. In de derde omloop wacht Exmorra, een opponent van importantie. Bijna alles komt aan de hang, maar St.-Annaparochie wint uiteindelijk op de stand 5-5 en 6-4. Arum is in de vierde omloop geen probleem en gezien de eindstand, 5-2 en 6-4. In de vijfde omloop volgt een ‘staand’ nummer en de finale moet worden gespeeld tegen Akkrum, met o.a. met de veelvuldige PC-koningin Afke Hijlkema in haar gelederen. St.-Annaparochie laat er geen gras over groeien en wint overtuigend met 5-3 en 6-0. Dus de eerste prijs is binnen en de wisselbeker gaat mee naar St.-Annaparochie.

 

Die zal op 3 juli 1999 in een thuiswedstrijd moeten worden verdedigd, maar vanwege weersomstandigheden wordt dit evenementuitgesteld naar 17 juli. Romy van der Veen, Mariska Stienstra en Hessie Westra doen dit met verve. Via vrij simpele zeges op Arum, Dronrijp en Wommels bereikt dit drietal de vierde omloop, waarin Huizum aan het kortste end trekt. Opnieuw blijft men in de halve finale ‘staan’  en uit een lijst van  acht-en-dertig parturen treft St.-Annaparochie in de finale opnieuw Akkrum met Richtsje Jonkman, Esther Elzinga en Afke Hijlkema. Het wordt een vrij eenzijdige vertoning, waarin de thuisclub geen schijn van kans heeft. De vele toeschouwers zien Akkrum met de alleszeggende cijfers, 0-5 en 4-6, winnen. Niettemin is de tweede prijs toch een voortreffelijk resultaat.

Na uitschakeling in 2000 van Gerda Okkinga, Mariska Stienstra en Romy van der Veen, alweer tegen Akkrum en in de tweede omloop met duidelijke cijfers 1-5  en 2-6, volgen er drie succesvolle jaren, te beginnen in 2001. Gerda Okkinga, Romy van der Veen en Mariska Stienstra kaatsen in de eerste omloop te Tzummarum tegen Akkrum, nu wordt het een eenzijdige partij, gezien de 5-2 en 6-2 overwinning. Vervolgens is Exmorra het slachtoffer en ook Scharnegoutum vormt geen enkel probleem. In de vierde omloop tegen Grouwordt het spannender, 5-4 en 6-4, en in de vijfde omloop wacht Sneek, ook een geduchte tegenstander, maar winst is er wel op de stand 5-4 en 6-6. In de finale is Oosterlittens de opponent. De eindstrijd eindigt op de stand 5-3 en 6-4 en St.-Annaparochie stapt met de eerste prijs, de kransen en de wisselbeker triomfantelijk van het veld.

Willem Hiemstra.