Geen officiële kaatswedstrijden tot 4 juni 2021!

De KNKB heeft helaas moeten besluiten om alle regio- en KNKB wedstrijden tot 4 juni 2021 op te schorten. Wij zijn van mening dat er binnen de huidige regelgeving nog geen ruimte zit in het opstarten van de wedstrijdsport.

Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘Coronavirus en sport’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten binnen de plaatselijke kaatsverenigingen.

Huidige regelgeving

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan. Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen, op een buitensportaccommodatie. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Op deze regels zullen wij ons de komende weken moeten richten. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaand uitgangspunt met het zogenaamde ‘nee, tenzij’-principe.

NK Junioren en NK Senioren

De KNKB zal met prioriteit kijken naar geschikte alternatieve data voor het NK Junioren en NK Senioren.

 

Inventarisatie organisatie wedstrijden door verenigingen

Om op voorhand een goed beeld te krijgen van jullie intenties voor het komende seizoen is er een belronde georganiseerd door het bondsbestuur en de medewerkers van het bondsbureau. In de afgelopen regioledenberaden is het komende seizoen (wedstrijdagenda) wederom aan de orde geweest.

Dank voor jullie enorm positieve en coöperatieve houding om ondanks alle beperkingen er met elkaar het beste van te maken!

Om een concreet beeld te krijgen kan door de vereniging een digitaal formulier ingevuld worden. Op basis van deze informatie krijgt de mogelijk aangepaste wedstrijdagenda gestalte. Uiteraard houden wij in beginsel vast aan de reeds vastgestelde en toegekende wedstrijden.

Algemene Ledenvergadering

Het bondsbestuur heeft om bovenstaande reden besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar donderdag 20 mei 2021.

Informatieverstrekking

Uiteraard wordt iedereen de komende weken intensief betrokken bij een mogelijke opstart van het kaatsseizoen. De komende periode ontvangen jullie regelmatig een update van alle maatregelen en wat dit betekent voor de kaatssport.

close
Geplaatst in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.