Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (328)

Er waren weer de nodige successen dit weekend voor onze jeugd. Dido Iedema won de krans in Folsgare in de A-klas en dat was knap. Noëlle Hiddinga deed mee bij de dames 1e klas in Stiens en won daar een mooie 2e prijs. Jildou Sterk won bij de schoolmeisjes een 3e prijs in Hitzum en Robin de Jong won bij het regio kaatsen een krans bij de welpen. De pupillen jongens en meisjes hadden hun NK en in beide categorieën verloren ze net voor de prijzen.

Dido Iedema wint krans in Folsgare

door Jan de Groot

 

 

 

 

Meisjes

Dido Iedema was in Folsgare en speelde in de A-klas. Samen met Sophie Kroondijk en Marije Bokma was ze de beste uit een poule van 4 parturen .

 

 

 

 

 

Dames 1e klas

Noëlle Hiddinga kaatste met Jennie Terpstra en Serena Hovinga in Stiens en ze deden het erg goed. Ze zouden de finale halen en dat was al een knappe prestatie. In die finale verloren ze helaas.

Pupillen Meisjes

Aisha Mahmoud en Zainab Din deden mee aan het NK pupillen meisjes in Dokkum en ze weerden zich knap. In de 1e omloop tegen Makkum kwamen ze 3-0 achter, maar bleven goed doorkaatsen en ze haalden het helemaal bij en kwamen voor. Op 5-4 6-4 wisten ze te winnen. De 2e omloop hadden ze een staand nummer en daarna moesten ze tegen Hommerts. Ze bleven in het begin nog goed bij, maar na 2-2 was het toch Hommerts die daarna uitiep en dat was geen schande. Goed gedaan meiden.

Pupillen Jongens

De pupillen jongens waren met 2 partuur op het NK im Menaldum. Partuur 1 met Rimar Kaper, Jorrit Kroondijk en Alrik Wijngaarden moest tegen Witmarsum ook en sterk partuur en dat verloren ze op 5-3 6-6. Partuur 2 met Alpha Din en Melle Binnema wisten 2 omlopen te winnen en dat was uitstekend. Vlak voor de prijzen verloren ze toch ook.

Schoolmeisjes

Jildou Sterk was in Hitzum en wist samen met Sophie Koops een 3e prijs te winnen

Welpen Jongens

Robin de Jong was in St.Jacob voor de regio wedstrijd en bij de welpen wist hij de 1e prijs te winnen. Na alle 2e prijzen was dat een mooie opsteker.

Wie Kaatst kan St.-Anna verwachten (327)

Het was een topweekend voor onze jeugd, want er werden maar liefst 9 prijzen behaald. Dido Iedema won de krans bij de meisjes in Huizum, Aisha Mahmoud een krans bij de pupillen meisjes in Weidum en Iwan Hiddinga een krans in Arum bij de vrije formatie. Fenna Hoekstra werd 2e bij de meisjes, Jildou Sterk 3e bij de schoolmeisjes in Lollum en Jelvin Kaper 3e bij de v.f. in Arum. Het afdelingspartuur pupillen Jongens Melle Binnema, Jorrit Kroondijk en Rimar Kaper werd 3e in Weidum en Alrik Wijngaarden haalde daar een 3e prijs in de opstap. Robin de Jong werd 2e in de herkansing in Inglum. Allemaal gefeliciteerd.

Dido, Aisha en Iwan winnen krans 

door Jan de Groot

Meisjes

Dido Iedema en Fenna Hoekstra deden het zondag goed. Dido was geloot bij Jetske Zijlstra en Britt Joustra en Fenna was geloot bij Jellie Hiemstra en Brecht Renema. Ze troffen elkaar in de finale en het was Dido die er met de krans vandoor ging.

Jongens

Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper waren in Arum voor een vrije formatie partij en beide deden het goed. Iwan kaatste met Brent Timmerman en Pieter den Breejen en Jelvin met Otte Algra en Jens Kooistra. Jelvin moest genoegen nemen met een 3e prijs en Iwan wist de 1e prijs te winnen, een knappe prestatie.

Pupillen Meisjes

Aisha was in Weidum en deed mee bij de opstap van de afdeling. Ze was geloot bij Esmee de Jong uit Witmarsum. Ze wonnen de 1e partijen vrij makkelijk met 5-1, 5-0 en 5-1. In de finale kwamen ze met 3-1 achter maar wisten met goed kaatsen de achterstand in te halen en om te buigen in een voorsprong. Ze wonnen alsnog op 5-3

Pupillen Jongens

De pupillen jongens waren met twee partuur in Weidum. Melle, Jorrit en Rimar deden het erg goed met een 3e prijs. Het andere partuur Alrik en Alpha verloor in de afdeling, maar het was Alrik die in de opstap nog een 3e prijs won.

Schoolmeisjes

Jildou Sterk was in Lollum en samen met Tessa Westra wist ze de 3e prijs te winnen.

Welpen Jongens

Robin de Jong was in Inglum en wist toch weer een prijsje te winnen. Hij werd 2e in de herkansing.

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (326)

Er waren weer de nodige successen dit kaatsweekend en dat is natuurlijk prachtig. Iwan Hiddinga won de krans bij de jongens in de A-klas en dat was een super resultaat. Robin de Jong won de 2e prijs bij de welpen in Jirnsum, Jorrit de Groot de 1e prijs in de herkansing in Grou en Rimar Kaper de 3e prijs bij de pupillen in Húns-Lions. Allemaal gefeliciteerd.

Iwan Hiddinga wint krans in Grou

door Jan de Groot

Jongens

De jongens waren zondag in Grou en Iwan en jelvin speelden in de A-klas en Jorrit, Eelco en Hjalmar in de B-klas. In de A-klas was het Iwan die samen met Nick van de Walt en Stijn Vincken een partuur vormde en dat heel goed deed. Voorbest opslaan was zijn taak en dat deed hij uitstekend en zijn maten waren ook in goede doen in het perk en dat leidde tot 3 overwinningen met 5-2, 5-4 en 5-2 en dus de krans. In de B-klas deed Jorrit het goed in de herkansing. Samen met Jesse Greidanus en Rindert Zijlstra wonnen ze alle partijen en dus de 1e prijs.

Welpen

Robin de Jong en Edwer Wijngaarden kaatsten afdeling in Jirnsum. Ze verloren de 1e omloop en gingen toen verder in de d.e.l. en daarin was het Robin die een mooie 2e prijs won en dat was een mooi resultaat omdat hij nog weinig KNKB ervaring heeft en dan is een prijs een extra stimulans.

Pupillen

Rimar Kaper was zondag in Hùns-Lions en hij was geloot bij Andries Durk Hettinga uit Stiens. Ze wisten 2x te winnen en verloren in de halve finale, maar hadden een mooie 3e prijs.

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (325)

Het NK voor jongens is een belangrijke partij en staat hoog in aanzien als je daar goed op kan presteren. Onze jongens Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Hjalmar Dijkstra hadden zaterdag een thuiswedstrijd en prestterden heel goed met een 3e prijs.

Daarnaast waren er successen voor Aisha Mahmoud (2e) en Rimar Kaper (2e) op de prinsen en prinsessenpartij in Tzum. Jelvin en Eelco Meijer werden 2e op de Westhoekpartij, en Jorrit de Groot won daar de 1e in de herkansing.

 door Jan de Groot

Jongens 3e op het NK

NK Jongens

41 partuur was een mooie lijst voor een jongens NK en St.-Anna had de eer om de partij te organiseren en deed dat uitstekend. Omdat het warm was werd er al om 9.00 uur begonnen. Onze jongens begonnen nog wat stroef de 1e en 2e omloop. Tzum en Mantgum konden lang bijblijven, maar gelukkig waren ze op tijd bij de les. Na een staand nummer troffen ze Wommels en dat liep heel goed. In de halve finale tegen Dronrijp zagen we twee even sterke parturen die de bordjes om en om veroverden. Tot 3-3 was er niks van te zeggen wie er zou gaan winnen. Daarna was het Dronrijp die met een sterke en wisse opslag de partj naar zich toetrok. Jammer want de mogelijkheden waren er beslist. Eelco Meijer en Jorrit de Groot deden het als 2e partuur ook uitstekend met 2 overwinningen. In de 3e omloop verloren ze van Dronrijp.

 

NK Meisjes

Sophie Kroondijk, Noëlle Hiddinga en Dido Iedema waren in Tzummarum voor hun NK en ze hebben ook een partuur wat mee kan doen om de prijzen. In de 2e omloop troffen ze Dronrijp en in een spannende partij moesten ze op 5-5 6-4 het onderspit delven.

 

Westhoekpartij

Jelvin Kaper en Eelco Meijer waren bij elkaar geloot op de Westhoekpartij en ze deden het uitstekend. Ze bereikten de finale en wonnen de 2e prijs. Jelvin won ook nog de sportiviteitsprijs voor de speler die het sportiefste kaatst en het beste zijn maten aanmoedigde en dat was een leuke extra prijs om te winnen. Jorrit de Groot was de beste bij de herkansers en dat was ook knap van Jorrit.

 

Prinsen en prinsessen in Tzum

Tzum heef de traditie van de prinsen en prinsessenpartij voor pupillen en de jeugd kaatst daar altijd graag. Aisha Mahmoud was geloot bij Daniek Rinia en was in goede doen. Ze kaatsten wel steeds spannend maar wisten wel steeds te winnen. Via 5-4, 5-4, 5-1 en 5-5 wisten ze de finale te bereiken. Die finale werd 2-5, maar een 2e prijs was een uitstekende prestatie.

Bij de jongens was het Rimar Kaper die het uitstekend deed. Samen met Jan Willem Koopal uit Witmarsum wist hij ook de finale te bereiken met goed kaatsen en ook zij redden het niet in de finale. Ook een mooie 2e prijs voor Rimar.

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (324)

Dit weekend geen successen op de KNKB wedstrijden, maar gelukkig wel op de regiowedstrijd in Berltsum waar een aantal van onze jeugdleden het goed deed. Alrik Wijngaarden wist de krans te winnen en Robin de Jong een 2e prijs en Stijn de Jong een 2e prijs in de herkansing.

Alrik Wijngaarden wint krans op regiowedstrijd in Berltsum

door Jan de Groot

 

Regio wedstrijd Berltsum

Zaterdag was er een regio wedstrijd in Berltsum en onze jeugdkaatsers waren daar ook vertegenwoordigt. De regio wedstrijden zijn mooie wedstrijden om wedstrijdervaring op te doen en door te groeien in je ontwikkeling als kaatser. En dan is het natuurlijk heel mooi als je ook af en toe een prijs kunt winnen. Zaterdag waren dat dus Alrik Wijngaarden en Robin en Stijn de Jong.

 

16 juni: Regiowedstrijd in St.-Annaparochie

Op vrijdagmiddag 16 juni is het regio kaatsen in St.-Annaparochie en we rekenen er natuurlijk op dat onze eigen jeugd dan in ook in grote getale meedoet. De aanvangstijd is 16.00 uur.

 

 

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (323)

Tijdens het pinksterweekend waren er op de zondag veel wedstrijden en 5 van onze jeugdkaatsers wisten zich in de prijzen te kaatsen. Aisha Mahmoud won een mooie 2e prijs bij de pupillen meisjes in Herbayum. Hjalmar Dijkstra werd 2e bij de jongens in Weidum, waar Eelco Meijer de 3e prijs won. Melle Binnema werd 2e bij de pupillen jongens in Welsryp en Fenna Hoekstra werd 3e bij de meisjes in Goënga. Prima resultaten voor onze jeugdkaatsers.

Door Jan de Groot

Aisha, Fenna, Eelco, Hjalmar en Melle kaatsen zich in de prijzen

Meisjes

Fenna Hoekstra was in Goënga en kaatste in de B-klas bij de meisjes. Ze was geloot bij Jennifer de Jong uit Witmarsum en Marscha Boersma uit Stiens en ze wisten een mooie 3e prijs te winnen gefeliciteerd Fenna.

Pupillen meisjes

Aisha Mahmoud kaatste in de A-klas in Herbayum en wist in een poule van 4 partuur eerst 2x te winnen en de derde partij was ook spannend maar verloren ze nipt met 5-4 en dat betekende een 2e prijs.

 

Jongens

Hjalmar Dijkstra en Eelco Meijer deden het goed in de B-klas bij de jongens in Weidum. Hjalmar kaatste met Martin Tjepkema en Lars Tijssen en Eelco samen met Remco Yska en Marten Daaf Alkemade. Er waren 15 partuur en Hjalmar werd uiteindelijk 2e en Eelco 3e en dat is prima in deze sterke categorie.

 

Pupillen Jongens

Melle Binnema was in Welsryp en samen met Jitse Jan Kroondijk uit Witmarsum wist hij de finale te halen. In die finale lukt het net niet, maar wel mooi een 2e prijs.

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten-322

Tijdens het kermisweekend waren onze jeugdkaatsers toch weer in grote getale op pad. Het was Fenna Hoekstra die bij de meisjes in Sneek de krans won in de B-klas. Noëlle Hiddinga was ook in Sneek en won de 2e prijs in de A-klas. Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper wonnen donderdag op Hemelvaartdag de 2e prijs bij de jongens in Vrouwbuurt. Aisha Mahmoud was in Arum bij de pupillen meisjes en wist de 2e prijs te winnen.

door Jan de Groot

Fenna Hoekstra wint krans bij de Meisjes

Meisjes

Fenna, Noëlle en Dido waren zondag in Sneek voor een meisjespartij in A en B-klas. Fenna kaatste in de B-klas en samen met Lisanne Venema en Ilse Baanstra vormde ze een mooi partuur die alle partijen wist te winnen en dus ook de krans. Noëlle kaatste in de A-klas in een poule van 4 en samen met Selma vd Wal en Suzanne Allema won ze eerst 2x en kaatste daarna in een soort finale tegen het andere partuur wat ook 2x had gewonnen. Het werd een mooie partij met kansen voor beide partijen. Op 5-5 wist het andere partuur toch te winnen en dus een 2e prijs. Noëlle stond achterin en sloeg voor minst op deze dag.

Pupillen meisjes

Aisha Mahmoud was in Arum voor een opstapwedstrijd en ze was geloot bij Richt de Vries. Ze wonnen achtereenvolgens met 5-2, 5-0 en 5-5 en plaatsten zich voor de finale. In die finale verloren ze met 2-5

 

Jongens

Op Hemelvaartdag waren de jongens in Vrouwbuurt en er deden 5 jongens uit St.Anna mee. Iwan, Jelvin, Eelco, Hjalmar en Jorrit. Iwan en Jelvin waren bij elkaar geloot en wisten al hun partijen in de poule van 4 te winnen en plaatsten zich voor de finale. In die finale was het een spannende strijd die pas op 5-5 6-6 werd beslist in het nadeel van Iwan en Jelvin en dat betekende de 2e prijs.

De jongens hadden hun eerste afdelingspartij met 35 parturen in Holwerd en St.Anna heeft een mooi partuur met Iwan, Jelmer en Hjalmar. Ze wisten 2 omlopen goed door te komen en troffen toen Dronrijp wat ook een sterk partuur is. Het was deze keer Dronrijp die wist te winnen.

 

Pupillen Jongens

Alrik, Melle en Jorrit waren in Engelum voor een afdelingspartij en ze verloren in de 1e omloop met 5-5 van Morra-Lioessens.