Wie kaatst kan St.-Anna verwachten(311)

Meisjes Pupillen 2e op NK Jongens winnen afd. partij Wier

Het was een topweekend voor de jeugd van St.Anna. Noëlle Hiddinga en Aisha Mahmoud wonnen de 2e prijs op het NK Pupillen meisjes. In een bloedstollende finale moesten ze op 5-4 6-6 hun meerdere erkennen in Dronrijp, maar het had ook zomaar andersom kunnen zijn. Het jongenspartuur Rink Sterk, Jelvin Kaper en Iwan Hiddinga won de jongens afd. partij in Wier en dat was ook een topprestatie. Noëlle Hiddinga trok haar vorm door en won zondag bij de schoolmeisjes in de A-klas de 1e prijs in Deinum en daar was Sophie Kroondijk 2e. Dido Iedema won een knappe 2e prijs bij de meisjes in Zweins. Een topweekend voor onze jeugdkaatsers.

door Jan de Groot

Pupillen meisjes

Noëlle en Aisha waren in Wijnaldum voor het NK en er stonden 21 partuur op de lijst. In de 1e omloop werd overtuigend van Scharnegoutum gewonnen. De 2e omloop tegen Stiens ging minder makkelijk, maar ze bleven wel steeds voor en kaatsten ook goed en ze wonnen op 5-4. In de 3e omloop werd er weer overtuigend met 5-1 gewonnen en via een staand nummer kwamen ze in de finale tegen Dronrijp. Het werd een echte finale met super goed kaatsen van beide kanten, gewoon een genot om naar te kijken en jammer dat er dan een winnaar en verliezer uitkomt. Dronrijp met Anna Lotte van Beem en Manouk Scharringa is een partuur zonder zwakke plekken en daar moet je dan heel wat tegenover stellen om daar van te winnen. St.Anna begon goed met een bovenslag op 6-6 van Noëlle, maar Anna Lotte antwoorde met een aantal zitballen en dat maakte 1-1. Daarna kwam Dronrijp voor met 2-1, maar maakte St.Anna binnen no-time ook weer 2-2. Er werd voor elk punt gestreden en het publiek zat op het puntje van de bank om deze partij te volgen. Via 3-3 kwam St.Anna weer voor en op 4-3 6-2 was er even kans op een gaatje, maar met goede zitballen maakte Dronrijp weer 4-4 en daarna ging Dronrijp door en kwam 5-4 6-2 voor, maar St.Anna maakte 6-6 en had goede kans op 5-5. De opslagbal van Noëlle viel echter een paar mm buiten en dat betekende een 2e prijs op het NK, waar ze trots op kunnen zijn.

Meisjes

Dido Iedema was in Zweins bij de meisjes d.e.l. en ze was bij Ilse Marije van Beem en marije van der Molen. Dido sloeg voorbest op en deed dat erg goed. Ze wonnen de 1e partij met 5-4 6-4 en ook de 2e partij met 5-4 6-4. Wel spannend dus maar door goed kaatsen wel winnend. In de finale verloren ze met 5-3 6-2 en dat betekende een mooie 2e prijs

Schoolmeisjes

Noëlle kaatste bij de schoolmeisjes in Deinum en was geloot bij Linda van der Meer uit Dronrijp en Sophie was bij Inez Bosch uit Arum. Ze wisten beide 3x te winnen en troffen elkaar in de finale. In die finale won Noëlle met 5-3 en dat betekende de krans.

Jongens

Rink, Jelvin en Iwan waren met coach Rinze Steneker in Wier voor de traditionele jongenspartij. Er waren 23 partuur en St.Anna begon tegen Franeker en dat is ook een goed partuur. Franeker pakte wel punten maar niet veel eersten en St.Anna won overtuigend. Tegen Reahûs/Tirns kaatsten ze ook prima en wonnen ook weer met met goed kaatsen. In de 3e omloop tegen Beetgum kwamen ze 3-0 achter, maar bleven wel mooi rustig doorkaatsen en dt bracht hun terug in de wedstrijd. ze maakten geen fouten en de tegenpartij deed dat wel elk eerst en zo werd het zomaar 3-3. Via 4-4 werd het 5-5 en dan is het een dubbeltje op zijn kant die in ons voordeel uitviel. In de halve finale tegen Leeuwarden werd ook een spannende partij gekaatst. Leeuwarden kaatste goed, was steeds voor maar toen op 3-2 6-6 de aansluiting er was kaatste St.Anna met overtuiging en won op 5-4 6-2. In de finale trof het Exmorra en die starttte heel sterk met geen fouten en goed kaatsen en het stond zomaar 4-0 voor Exmorra. Via 2 makkelijke eersten en 2 eersten op 6-6 werd het 4-4 en toen bleef St.Anna in de flow en miste de opslager van Exmorra op 5-4 6-6 het perk en dat betekende de overwinning, geweldig gedaan.

 

Wie kaatst kan St.-Anna verwachten(310)

Meisjes Pupillen afd. Noëlle en Aisha moeten door blessure Noëlle opgeven in halve finale

Er was zondag even sprake van een blessuregolf. In Sexbierum moesten Noëlle Hiddinga en Aisha Mahmoud in de halve finale opgeven omdat Noëlle haar enkel blesseerde. In datzelfde Sexbierum was Manouk Scharringa ook al door haar enkel gegaan en kort daarna bereikte ons het nieuws dat oud St.Annabuurster Sjoerd de jong ook al een ernstige blessure had opgelopen in Berikum bij de hoofklas, waarschijnlijk een afgescheurde achillespees. Wat een pech voor deze kaatsers, we wensen ze natuurlijk een snel herstel.

door Jan de Groot

Pupillen meisjes

Noëlle en Aisha waren in Sexbierum voor een afd partij met 18 parturen en ze waren partuur nr 1 op de lijst. Ze wonnen de beide eerste omlopen vrij eenvoudig met 5-1 tegen Jelsum Cornjum en Dronrijp en dat was een mooie start. In de 3e omloop troffen ze in Witmarsum een taaie tegenstander die zelf degelijk kaatste en weinig weggaf. Witmarsum nam steeds brutaal een voorsprong en hield dat vast tot 3-2. Toen was het Noëlle die met haar verwoestende opslag een flink aantal zitballen gaf en dat resulteerde in een 5-3 voorsprong en dit maakten ze ook af. In de halve finale troffen ze Balk en ze zaten goed in de wedstrijd, maar toen sloeg het noodlot toe en verzwikte Noëlle haar enkel en omdat ze maar met een 2-tal waren moesten ze toen opgeven en dat was natuurlijk heel jammer. Toch nog een 3e prijs als pleizer op de wond.

NK Schooljongens/Schoolmeisjes

Zaterdag waren de NK’s voor schooljongens in Grou en voor schoolmeisjes in Makkum.
Onze schooljongenspartuur bestaat uit Eelco Meijer en Hjalmar Dijkstra en dat is een partuur wat van vele andere dorpen kan winnen, maar ook verliezen, het is de vorm van de dag. St.Anna begin goed tegen Achlum met een 2-0 voorsprong, maar Achlum kwam langzij en het werd 3-3. Toen ze daarna 2x op 6-6 het eerst verloren zat het er niet meer in en verloren op 5-3.

Onze schoolmeisjes Lisan Kaper, Sophie Kroondijk, Noëlle Hiddinga moesten alweer tegen Arum en deze keer waren onze meiden het sterkst. In de 2e omloop troffen ze in de regen Berlikum en die bleef goed in het spoor maar St.Anna was met 5-3 toch de sterkste. In de 3e omloop was Bolsward de tegenstander en die kaatste frank en vrij en St.Anna had het moeilijk. Bolsward was eerst steeds voor tot 4-3, maar daarna lukte het onze meiden om op 5-4 voor te komen en zelf op matchpoint, maar Sophie miste het perk op 5-4 6-6 en dat overkomt haar niet vaak. Op 5-5 lukte het vervolgens niet en op 5-5 6-4 was het Bolsward wat de winst pakte, erg jammer want een prijs hadden ze wel verdiend.

Wie kaatst kan St.-Anna verwachten (309)

Fenna, Sophie, Noëlle, Lisan en Jorrit

winnen prijzen in eigen dorp

Zondag waren de schoolmeisjes en pupillen jongens in St.Anna en was het een drukte van belang. Maar liefst 4 velden en vele vrijwilligers waren actief om dit mogelijk te maken. En dan is het mooi dat de eigen jeugd het ook nog goed doet en dat was het geval. Fenna Hoekstra won de krans bij de schoolmeisjes opstap en dat was een knappe prestatie. Het afdelingspartuur schoolmeisjes met Sophie Kroondijk, Noëlle Hiddinga en Lisan Kaper deed het ook super goed en behaalde een mooie 2e prijs. Jorrit Kroondijk kaatste bij de Pupillen B en bracht het tot de finale die hij nipt verloor op 5-5, maar toch goed gedaan Jorrit met een 2e prijs. Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper waren bij elkaar geloot in Easterein en ze wonnen een mooie 3e prijs.

door Jan de Groot

 

Schoolmeisjes afd

Er waren 18 partuur afdeling en St.Anna had 2 parturen. Het partuur van Jildou Sterk en Fenna Hoekstra verloor de 1e omloop van Makkum dat net een maatje te groot was. Het partuur met Sophie, Noëlle en Lisan begon met een sterke partij tegen Reahûs/Turns. In de 2e omloop tegen Arum was het erg spannend en kwamen ze 4-3 achter. De zitbal op 4-3 6-6 van Sophie was een mooie en toen gingen ze door naar de winst. Via een staand nummer kwamen ze in de halve finale en daar troffen ze het sterke Dronrijp. St.Anna kaatste echter goed en maakte weinig fouten en dat is altijd een goede basis. Met Lisan voorbest, Sophie voorin en voorminst en Noëlle achterin bouwen ze na 2-2 een mooi voorsprong op en op 5-3 maakten ze de partij uit. In de finale troffen ze Lollum ook een sterk partuur. St.Anna kwam met 2-1 voor en verloor toen op 6-6 het eerst en na de 2-2 liep Lollum zomaar naar de 5-2 voor. Een opleving van St.Anna zorgde voor 5-4 maar op 5-4 6-4 besliste Lollum de partij. Toch heel goed gedaan meiden.

 

Pupillen Jongens

Jorrit Kroondijk was bij Jannart Sipma uit Ee en ze kaatsten goed. Uit een lijst van 21 parturen wonnen ze maar liefst 3 x en bleven 1x staan en dat betekende een finale plaats. In die finale zou het heel spannend worden en pas op 5-5 6-4 wist de tegenpartij met voorbijslaan van de kaats de partij uit te maken.

Schoolmeisjes opstap

Fenna was in de opstap bij Wieke Schaap uit Reahûs/Turns geloot en dat was een mooie maat voor Fenna. Wieke achterin en voorbest en Fenna voorin voorminst en zo kaatsten ze mooi door de omlopen heen. Het was mooi om te zien dat Fenna weer een stuk gegroeid is in haar uitslag. Ze maakte dikke kaatsen en tikte ook af en toe een balletje boven. Ze moesten er wel goed voor kaatsen want de tegenstand was behoorlijk, maar met hun degelijkheid en teamgeest kwamen ze de omlopen mooi door. In de finale kwamen ze eerst achter , maar via heel vaak 6-6 kwamen ze ook weer bij en toen ze ook nog op 3-3 6-6 en 4-3 6-6 het eerst pakten was de winst dichtbij en lieten ze die niet meer glippen. Goed gedaan Fenna

Jongens

Iwan en Jelvin waren Easterein en er waren 15 parturen. Samen met Stefan Greidanus begonnen ze erg goed met een 5-1 winst partij. In de 2e omloop was er wel spanning en strijd, maar op de cruciale standen waren ze alert en wonnen op 5-4. In de halve finale waren er nog wel kansen maar nu pakten ze de punten niet op de cruciale standen en dat betekende 5-2 verlies en een 3e prijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kaatst kan St.-Anna verwachten (308)

Eelco Meijer wint krans in Oudebildtzijl

Eelco Meijer heeft de vorm te pakken bij de schooljongens en wist in de A-klas in Oudebildtzijl de opnieuw de krans te winnen, super gedaan Eelco. De meisjes en jongens hadden hun NK maar wisten zich niet in de prijzen te kaatsen.

door Jan de Groot

Schooljongens

De schooljongens waren in Oudebildtzijl voor een A/B wedstrijd en Eelco kaatste in de A klas met 8 parturen. Samen met Lars Tijssen uit Reduzum. begonnen ze tegen een sterk partuur en wonnen dat verrassend met 5-3. De 2e partij verloren ze op 5-5 en de laatste partij wonnen ze op 5-5, spannend dus. Uiteindelijk hadden ze de meeste punten in de poule en dat betekende een finale plek. In die finale kwamen ze ruim voor met 5-2 maar werd het toch nog 5-4 6-6 voor ze de overwinning binnen haalden. Een spannende kaatsdag met een mooie krans als beloning.

 

 

 

 

NK Jongens en meisjes

Rink Sterk, Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper waren in Kimswerd voor het NK. Ze begonnen met een goede overwinning op het toch ook sterke Franeker. Het werd 5-3 voor St.Anna. In de 2e omloop troffen ze het eveneens sterke Leeuwarden en soms zit het in de sport mee en soms tegen en in die partij vielen alle kleine gelukjes in het voordeel van Leeuwarden.  Rink sloeg direct op 6-6 een uitstekende tusseninse bal op, maar de achterinse sloeg met een dropkick de kaats toch nog voorbij. Ballen op de lijn of toch in, het bleef tegenzitten en op 5-1 was de zege voor Leeuwarden.

De meisjes waren in Dronrijp en Dido Iedema, Sophie Kroondijk en Fenna Hoekstra kaatsten een spannende partij tegen Tzum, die ze op 5-4 zouden verliezen, dus ook daar geen succes.

 

 

 

 

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (307)

Jongenspartuur wint afdelingpartij in Pingjum

Een jongens afdelingspartij winnen doe je niet zo maar en dus was het een geweldige prestatie dat Rink Sterk, Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper zondag de winst pakten in Pingjum. Heel knap gedaan. De prestatie van Eelco Meijer bij de schooljongens mag er ook zeker zijn want hij won in de A-klas met 8 parturen in Lollum/Waaxens, super gedaan Eelco.

door Jan de Groot

Jongens

Onze jongens Iwan, Rink en Jelvin waren zondag in Pingjum en er waren 29 parturen. Ze hadden het de 1e omloop heel erg zwaar tegen Harlingen en kwamen met 4-2 achter, maar konden dit gelukkig nog herstellen en wonnen met 5-4.. Daarna begon het goed te lopen tegen Bolsward 2, Niawier, Dronrijp 2 en dat leverde een mooie finale plaats op. In die finale troffen ze Raerd die de hele dag zwaar in de lijst zat en al een aantal sterke parturen er had afgeslagen. Raerd was daardoor een beetje uitgekaatst en St.Anna bewaarde de sterkste partij voor het laatst en zo kon het zomaar een 5-0 overwinning worden.

Schooljongens

Eelco was in Lollum/Waaxens voor een A/B wedstrijd en kaatste in de A-klas in 2 poules van 4 parturen. Samen met Jorrit Palma liep het lekker en in de poule wisten ze alle wedstrijden te winnen. De 1e partij was 5-1, de 2e partij 5-0 en de 3e partij 5-4. De finale was heel spannend, ze kwamen steeds achter en toen het 5-2 achter was leken de vooruitzichten niet zo goed. Ze kaatsten echter mooi door en haalden helemaal weer op tot 5-5. In het laatste eerst kwam ook nog alles aan de hang en toen sloeg de tegenpartij de bal vóór. Een prachtige 1e prijs voor Eelco dus.

Wie kaatst kan St.-Anne verwachten (306)

Aisha Mahmoud en Rink Sterk winnen krans

Onze jeugdkaatsers waren weer overal op de kaatsvelden en gelukkig waren er ook een aantal successen te melden.

Aisha Mahmoud was in Makkum en na een zware strijd in de finale ging ze met de krans naar huis. Rink Sterk, die dit jaar naar St.Anna is verhuisd heeft ook een goede seizoenstart, want hij won al zijn tweede KNKB krans, dit keer in Akkrum. In datzelfde Akkrum wist Iwan Hiddinga een 3e prijs te winnen. Gefeliciteerd allemaal.

door Jan de Groot

Pupillen meisjes

Aisha kaatste in het makkum en het was koud en guur, maar voor Aisha geen reden om niet te presteren. Samen met Sigrid Bosch uit Arum wonnen ze de 1e omloop vlot met 5-0 en ook de 2e omloop ging goed met 5-2. Door een staand nummer kwamen ze in de finale en dat zou een prachtige partij worden tegen Emma Porte uit Oudebildtzijl en Carlijn Terpstra uit Stiens. Aisha en Sigrid kwamen 1-0 voor, maar verloren toen tweer op 6-6 het eerst en dat was dus 2-1 achter. Na 2-2 weer een eerst achter en zo ging dat door tot 5-4 achter. Ze knokten zich weer terug en het werd 5-5 en in dat laatste eerst gaf Aisha op 5-5 6-4 een mooie platte zitbal. Supergoed Aisha.

Jongens

Onze jongenskaatsers waren in Akkrum voor een A/B partij en Iwan en Rink speelden in de B-klas. Iwan was bij Dirk Bootsma en Remco Post en Rink was bij Sjouke Beimers en Fedde Hansma. Er waren 15 parturen en na 2 overwinningen troffen Iwan en Rink elkaar in de halve finale. Het was Rink die won met 5-3 en ook in de finale wist zijn partuur te winnen.

Een knappe prestatie Rink en Iwan.

Wie Kaatst kan St.Anna verwachten (305)

Aisha Mahmoud 1e prijs herkansing

Op de kermiszondag ging onze KNKB jeugd er nog op uit, deze keer helaas niet met veel succes. Het was alleen Aisha Mahmoud die in Stiens een 1e prijs wist te pakken in de herkansing bij de pupillen meisjes. Verder was het wel mooi om te zien dat onze eigen jeugdkaatsers actief waren bij de hoofdklaspartij als aanmerker of telegrafist.

door Jan de Groot

Pupillen meisjes

Aisha Mahmoud ontwikkelt zich goed als kaatster en dat is mooi om te zien. Zaterdag wist ze als enige meisjes tussen de jongens de 1e prijs te winnen op de dorpspartij en ook zondag kaatste ze zich in de prijzen. In de 1e omloop lukte het nog niet, maar daarna in de herkansing liep het als een trein. Samen met Mare Zijlstra. Met 5-2 en 5-1 kwamen ze in de finale van de herkansing en ook daarin namen ze vlot een 5-1 voorsprong. Toen stokte de trein toch even, maar gelukkig op 5-4 6-0 pakten ze de wint.

Aanmerken/telegraaf

Maar liefst 9 jeugdkaatsers waren bereid om mee te helpen bij de hoofdklaspartij als aanmerker of telegrafist. Wytse, Stijn, Jurjen, Alpha, Lotte, Zainab, Edwer, Alrik, Robin deden het geweldig en dat is beslits een compliment waard. Ze renden zich de hele dag het vuur uit de sloffen en het was ook mooi om te zien dat scheidsrechter Hendrik Sweering ze daarin ook ondersteunde. Hij kende ze allemaal bij naam en coachte ze waar nodig. Dus ook voor jou een compliment Hendrik.