Federatie Barradeel partij Zaterdag 27 Juni in St.-Annaparochie

FederatieBarradeel2762015Er waren vanmiddag 3 categorieën waarin gekaatst werd te weten welpen, pupillen en schooljeugd. Dit resulteerde in 12 partuur op papier. De leiding was in handen van Alfred en Teun en Jan.

Bij de welpenmeisjes werd er individueel gekaatst, dus iedere partij een ander maat. Judith Bijma uit Sexbierum en Manon Cnossen, Sophie Kroondijk allen uit St.-Annaparochie. Er werden leuke partijen gekaats met zelfs enkele bovenslagen! Hier was het Sophie die er met de 2e prijs vandoor ging. Maar de 1e prijs en dus een mooie krans was voor Dido!

Dan de welpenjongens hier waren 4 partuur en werd er in poule gekaatst.

1.Jelvin Kaper uit St.- Anna en Rindert Zijlstra uit Sexbierum.

2.Jan Bauke Weewer uit Sexbierum en Niek Reitsma uit Tzummarum.

3.Jaimy Koel uit Wynaam en Enrico Post uit Sexbierum en Nick v/d Walt uit Sexbierum

4.Iwan Hiddinga St.- Anna en Mark Reitsma uit Tzummarum.

Ook hier werd flink om de borden gestreden, maar aan het eind van de middag waren het het partuur van Mark,Iwan en Nick die met de 2e prijs naar huis gingen en de krans was in deze categorie voor Jelvin en Rindert die alle wedstrijden gewonnen hebben,een knappe prestatie!

Dan de pupillen met 4 partuur:

1.Dylan Knol Wynaam,Jurre Giesing Sint Anna, Jearnea Wiisman Sexbierum.

2.Jesse Zijlstra Sexbierum,Inez Wijkstra Wynaam, Jordy de Haan Harlingen.

3.Jacob Schaap St.-Anna, Jurre Broekstra Tzummarum.

4.Gerrit de Vries Minnerstga. Remco Cnossen St.- Anna,Nijnke Bijlsma Harlingen.

De 2e prijs was hier voor Dylan,Jurre en Jearnea. Jacob Schaap en Jurre Broekstra kunnen een spiker in de muur slaan zij waren vandaag de sterkste geweldig!

Bij de schooljeugd werd er ook in poules gekaatst en stonden er 4 partuur op de lijst.

1.Autger Zijlstra Sexbierum, Hessel Wielinga Minnerstga,Thijs Dijkstra Minnerstga.

2.Chris Miedema St.-Anna en Arnoud Wassenaar Minnerstga.

3.Dje Jorna Harlingen,Wytze Schaap St.- Anna en Mees Moerbeek uit Minnerstga.

4.Marcel de Roos St.-Anna en Silke Heinsma St.- Anna en Leonardo Wassenaar Minnersga.

Hier gingen het partuur van Marcel,Silke en Leonardo met de 2e prijs naar huis en Chris en Arnoud met de krans Super!

Het was dus weer een geslaagde middag en voor diegene die deze keer geen prijs hadden de volgende keer beter!

Technische problemen

kf logoKaatsvrienden,

Wegens enkele technische problemen met Facebook was het tijdelijk niet mogelijk om de berichten van onze website ook op onze Facebook pagina te plaatsen. Deze problemen zijn ondertussen weer opgelost. Mocht u een bericht hebben gemist kunt u deze natuurlijk wel terug vinden op onze website: http://www.kfstannedriespulisut.nl/

 

Het bestuur

Nieuwjaars zaalkaatspartij.

logo_transparentWe zijn inmiddels begonnen aan de laatste week van het jaar. Dat betekent vaak terugkijken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Maar ook vooruit kijken. En dat doen wij ook. Zaterdag 16 januari staat de eerste ledenpartij alweer op de agenda. Vanaf 18.00 uur zal er in de sporthal De Bildtse Slag gekaatst worden. Alle leden vanaf  16 jaar kunnen hier aan mee doen. Je kan je t/m donderdag 14 januari opgeven bij Elza Dijkstra, 06-10678248 of elzadijkstra72@gmail.com. Bij voldoende deelname zal er in een A- en een B-klasse gekaatst worden.

Meisjes Marsum sterkste partuur in St.-Anne

1ste prijs meisjes afdelingAl sinds een aantal jaren is het traditie dat de meisjescategorie van de KNKB de generale voor de ‘Ald Meiers’ in St.-Anne kaatsen. Eindigde de wedstrijd van de Dames 1ste klas op zaterdag nog in een waterballet, zondag begon de dag met een stralend zonnetje.

Er hadden zich 16 afdelingen opgegeven. In de eerste omloop waren er eigenlijk maar twee spannende partijen. De rest eindigde in 5-0, 5-1 of 5-2. Witmarsum en Wommels waren goed aan elkaar gewaagd en daar viel de beslissing pas op 4-5 en 4-6. Ook Easterein en Dronryp maakten het spannend. Was het Dronryp dat eigenlijk geduurde de partij steeds de voorsprong pakte, toch pakte Easterein in het beslissende eerst de beste punten en ging op de stand 5-5 en 6-4 naar de tweede omloop. De verliezend halve finalisten gingen naar huis met de 3de prijs. dat waren Stiens met Jildou Felkers en Jannica v.d. Ploeg en Mantgum met Jennie Terpstra en Amarins de Groot. De finale ging tussen Wommels met Nynke Beckers, Martzen Deinum en Rxt Wijnia en Marsum met Serena Hovenga, Marije Hellinga en Lotte Delgrosso. Na een spannende finale kwam ‘alles an ‘e hang’ en stond Wommels aan de opslag. Helaas viel de beslissing door een buitenslag en ging de overwinning naar Marsum.

Naast de afdelingswedstrijd was er ook een d.e.l. + verl.afd. partij. Nadat de eerste omloop van de afdeling was verkaatst kon de lijst voor de d.e.l worden samengesteld. Hier bleven 9 partuur over die drie prijzen te verdelen hadden.

De 3de prijs ging naar Anne-Rixt Iedema, Boukje Ellen Bosma en Gerbrig Bouma. De finale ging tussen het partuur van Sjoukje Stuiver, Anne Monfils en Jinka Krist en het partuur van Aletta Popta, Lobke Vlasbloem en Anke Zwart. Op de stand van 5-4 en 6-6 ging de overwinning naar Sjoukje, Anne en Jinka.

1ste prijs meisjes d.el.

Idske Zijlstra wint in St.-Anne

1ste prijs dames 1ste klasZaterdag 25 juli was het de beurt aan de Dames 1ste klas om St.-Anne aan te doen tijdens hun tournee langs de Friese kaatsvelden. dat de combinatie van ervaring en jeugdigheid binnen een partuur tot succes kan leiden bewezen Idske en haar maten. De weersvoorspellingen waren niet al te best, dus de voorzitter en de scheidsrechter hielden het tempo hoog bij de dames om er voor te zorgen dat we voor de regen klaar zouden zijn. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Tijdens de finale waaide het inmiddels een storm en viel de regen met bakken uit de hemel.

Er stonden 13 partuur op de lijst en er werd gekaatst met een verliezersronde. In de winnaarsronde waren er twee 3de prijzen en wel voor Anne Monfils, Imke v.d Leest en Renske Tersischa van Scheltinga en het partuur van Anne-Brecht Bruinsma, Maaike Osinga en Margriet Bakker. De finale ging tussen het partuur van Michelle Bruinsma, Riska Bouma en Idske Zijlstra en het partuur van Rianne Vellinga, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra. Ondanks dat  de harde wind, die de opslagers in de rug hadden, het lastig maakte om goed te kaatsen werd het tocn nog enigszins een spannende finale. Op de stand van 5-4 en 6-4 ging de winst naar Michelle, Riska en Idske.