Annet de Haan opnieuw 2e op Frouljus PC

Het partuur van Annet beleefde de beste kaatsdag van het kaatsseizoen 2023. En dat uitgerekend op de Frouljus PC. Het leverde Annet met Louise Krol en Sjanet Wijnia de tweede prijs op.

De finale was stuivertje wisselen als het om de eersten ging. Annet begon in de finale als tweede opslager. Misschien bracht de tactische omzetting (Sjanet Wijnia als voorbest opslager) wel juist een niet effect voor Annet, Louise en Sjanet. Tot de finale had Annet immers goed opgeslagen en in de finale stond ze gaande weg de eersten verstreken meer buitenspel. Sjanet Wijnia voelde de vermoeidheid vanaf de drie eersten gelijk in haar lichaam stromen.

Op 3-4 6-6 was de kwaadslag vanaf de boven van Louise Krol die het einde inluidde. Met vier bovenslagen werd de nederlaag geaccepteerd.

Na de tweede tweede prijs voor Annet zal deze dubbel voelen. Immers de finale eindigen als balkeerder in de wetenschap dat ze volgend jaar niet meer met Louise en Sjanet kaatst is de PC winst iets verder weg. Anderzijds kan Annet zeker trots zijn. In de eerste twee omlopen kaatste ze goed, degelijk en geconcentreerd. Volgend jaar kaatst ze met Jeska Terpstra en Iris Oosterbaan.

Foto: Henk Bootsma

Geplaatst in Nieuws, Sponsors, Wedstrijden.