Jaargang 2020, Nr. 1


In deze nieuwsbrief:

 

• Jaarvergadering 16 maart 2020, 20:00 uur

• KNKB jaarvergadering 19 maart 2020 in Franeker.

 

Het aftellen is begonnen.... Het kaatsseizoen gaat weer beginnen en we hebben er weer zin in. De jeugd traint al vanaf februari in de sporthal. 

Jaarvergadering K.F. Drie Spul is út

Op maandag 16 maar is de jaarvergadering. Elza Dijkstra en André Iedema treden af als bestuurslid. De vernieuwingscommissie presteert namens het bestuur het nieuwe bestuursmodel. Echter alles staat en valt bij beschikbaarheid van mensen die verantwoordelijkheid nemen. De afgelopen herfst/winter is na het besluit over de invoering van het bestuursmodel druk gezocht naar mensen die beschikbaar zijn voor verantwoordelijkheid. Dit is nog niet gelukt en begint een probleem te worden.

Op de jaarvergadering presenteert de vernieuwingscommissie het bestuursmodel. Mocht iemand hier belangstelling voor hebben en bestuursverantwoordelijkheid willen dan kan contact opgenomen worden met Richard Miedema (0640003210).

!!!! Nogmaals de nood is hoog om een minimaal aantal mensen in het bestuur te hebben/krijgen. En ook hier geldt: geen bestuur geen kaatsactiviteiten!

 

KNKB vergadering

Op donderdag 19 maart is de algemene leden vergadering (ALV) van de KNKB. Klik hier voor het vergaderboek met agenda, notulen en voorstellen. Klik hier voor het KNKB jaarverslag.

 

Klik op de agenda voor de vergaderstukken van de jaarvergadering van K.F. St.-Anne / Drie Spul is út.

---