Schermafbeelding 2019-02-20 om 14.36.32
KF_Sponsors_Nieuwsbrief

Contributie

Op de algemene jaarvergadering is de contributie opnieuw vastgesteld. Voor senioren is dit 31 euro en voor de jeugdleden 19 euro. Het bestuur heeft gemeend het jaarlijks bedrag niet te verhogen. De ALV ging hiermee akkoord. In de komende weken wordt de automatisch afschrijving in gang gezet.

Hoofdklasse heren komen naar St.-Annaparochie

Net als vorig jaar is de de heren hoofdklasse wedstrijd voor de heren door Corona niet in mei gespeeld. Afgelopen maandag heeft het bestuur besloten om alsnog een aanvraag te doen om de koningsklasse van de heren naar St.-Annaparochie te halen. De aanvraag is voor zaterdag 24 juli, 10 dagen voor de PC, gedaan. Wedstrijdzaken van de KNKB heeft een …

Voorstel KF St.-Anne / Drie Spul Is Út op KNKB vergadering aangenomen.

Met een sterke toelichting van onze technische man Kristiaan Kaper waren 2/3 van de KNKB verenigingen positief over het voorstel van onze vereniging om bij de jongste categorieën (kabouters, welpen en pupillen) de eerste fout die gemaakt wordt te laten tellen. Simpel gezegd: bij het maken van een opslagmisser en mocht een perkspeler op de bal slaan dan geldt de …

St.-Annabuurster kaatsters op de Ald Meierspartij

De Ald-Meiers Partij wordt voor het eerste gehouden op 5 augustus 2000 te Hitzum en er staan 24 parturen op de lijst. Op deze ‘Freulepartij voor meisjes’ in de leeftijdsgroep van 14 tot 16 jaar, is St.-Annaparochie regelmatig aanwezig. Er wordt gekaatst om de 'Sulveren Ponge' (foto links) als wisselprijs. Willem Hiemstra beschrijft de historie van de prestaties van St.-Annabuurster …

Teun de Jong erelid!

Met het ceremoniële gedeelte om de voorzittershamer te overhandigen aan Murk de Jong kwam er een eind aan achttien jaar voorzitterschap van Teun de Jong. Teun werd benoemd tot erelid van de vereniging.  Secretaris Richard Miedema sprak de afscheidnemende voorzitter toe met hoogte-(samenwerking met vv St.-Anna, stichting De Waaie en Kantine exploitatie, diverse bondspartij overwinningen) en een paar dieptepunten (brand …

Besluiten Algemene Ledenvergadering 2021

De algemene ledenvergadering van KF St.-Anne / Drie Spul Is Út was voor het eerst, en zoals de afscheidnemende voorzitter bij zijn openingswoord zei: 'Wij hope ok dat it foor it lêst is'. Er waren tien leden die online de vergadering bijwoonden. De gebruikelijk agenda punten kwamen aan de orde. Ondanks het 'Corona-jaar' bleef het financieel verlies beperkt (238,- euro). …

Webshop K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út

In samenwerking met Muta Sport heeft K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út een eigen webshop voor onze kledinglijn met eigen logo's. Wil jij trainen met de nieuwste shirts, trainingsjasjes van onze club dan is dit je kans. Daarnaast kan je een prachtige sporttas en drinkbidon bestellen. De webshop is gemaakt door Muta Sport onze kledingleverancier. Tjamme Valk heeft het …

Informatie seizoen 2021

Alle info over het jeugdkaatsen in St.-Annaparochie seizoen 2021 in een verzamelboek (klik op het plaatje). Na een periode waarin we gewerkt hebben met een vijf jarenplan breekt nu een nieuwe periode aan waarbij we gebruik gaan maken van een nieuwe structuur. We werken de komen de jaren niet meer met een jeugdcommissie, maar met werkgroepen. De coördinatie van het …
facebook twitter youtube instagram 
Schermafbeelding 2019-02-20 om 14.36.32
MailPoet