Trainingen

Om de grondbeginselen van de kaatssport goed aan te leren, is de training van groot belang. Al op jonge leeftijd kan de basistechniek van de opslag, uitslag en het tussenspel goed en snel worden aangeleerd. Om dit te bereiken werken we met trainers die in staat zijn de jeugd een goede ondergrond te geven.

Het trainingsseizoen wordt afgesloten met een test voor het kaatsdiploma!!!

Elk jeugdlid wordt ’s winters automatisch uitgenodigd voor deelname aan de wintertraining in de zaal van februari tot half april.

Om de trainingen voor iedereen leuk te houden, zijn er een aantal afspraken waar iedereen zich aan dient te houden.

  • Tijdens de training wordt er geluisterd als de trainer(s) iets uitlegt. Zo duurt het stilstaan niet lang en kan iedereen weer snel aan de slag.
  • Wanneer er volgens de trainer(s) niet goed opgelet wordt of je doet niet mee met de groep dan krijg je 1 waarschuwing, daarna wordt je naar huis gestuurd, en worden je ouders gebeld om uit te leggen wat daar de reden voor is.
  • Aan het eind van de training wordt het veld gezamenlijk opgeruimd en de ballen geteld. En natuurlijk willen we aan het einde net zoveel ballen tellen als waar we mee begonnen zijn. Dus ook even in de struikjes kijken.