Herinrichting sportpark ‘de Waaie’

IMG_3208Het St.-Annebuurster sportcomplex ‘De Waaie’ wordt in het najaar van 2015 grondig gerenoveerd en uitgebreid met nieuwe spelmogelijkheden. Het meest in het oog springt de aanleg van het grote kunstgras voetbalveld. De aanleg hiervan was nodig omdat de bestaande grasvelden door het grote aantal voetbalteams overbelast waren en er geen ruimte was voor een extra grasvoetbalveld. Naast dit kunstgrasveld worden er meerdere spelmogelijkheden aangelegd: een multifunctioneel kunstgrasveldje, een beachvolleybalveld, een jeu-de-boulesbaan en een tweezijdige muurkaatsbaan. Daarnaast wordt het kaatsveld gereconstrueerd, zodat ook bij de kermis en de Heren Hoofdklassewedstrijd gekaatst kan worden op het kaatsveld en er niet meer uitgeweken hoeft te worden naar het voetbalveld. De aanpassingen van het kaatsveld moeten 1 oktober gereed zijn, zodat er volgend voorjaar weer op gekaatst kan worden. Met deze aanpassingen en uitbreidingen van de sportmogelijkheden behoudt de kaatsvereniging St.-Anne/Drie spul is ut een unieke plek centraal in het dorp. Lees meer

Federatie Oosterbierum

OosterbierumAlweer 6 jeugdleden in de prijzen bij de Federatie kaatspartij in Oosterbierum! Jelvin Kaper, Sophie Kroondijk, Dido Iedema, Lianne Riemersma, Eline Boersma en Kjell Dijkstra. Gefeliciteerd namens de jeugdcommissie van K.F. St. Annaparochie – Drie Spul Is Út! Lees meer