Weergoden Stannemet goed gezind.

Onder werkelijk prachtige omstandigheden konden wij zaterdag 12 mei onze traditionele Dorpspartij kaatsen. Net als voorgaande jaren is er gekaatst met zachte bal. Om de verschillen in niveau goed op te vangen hebben we de parturen verdeeld over drie klassen. Lees meer