Herinrichting sportpark ‘de Waaie’

Het St.-Annebuurster sportcomplex ‘De Waaie’ wordt in het najaar van 2015 grondig gerenoveerd en uitgebreid met nieuwe spelmogelijkheden. Het meest in het oog springt de aanleg van het grote kunstgras voetbalveld. De aanleg hiervan was nodig omdat de bestaande grasvelden door het grote aantal voetbalteams overbelast waren en er geen ruimte was voor een extra […]

Federatie Oosterbierum

Alweer 6 jeugdleden in de prijzen bij de Federatie kaatspartij in Oosterbierum! Jelvin Kaper, Sophie Kroondijk, Dido Iedema, Lianne Riemersma, Eline Boersma en Kjell Dijkstra. Gefeliciteerd namens de jeugdcommissie van K.F. St. Annaparochie – Drie Spul Is Út! Lees meer