Uitreiking kaatsbal Poiesz aktie.

Mariska Hoogland uit Beetgumermolen had het aantal kaatsballen goed geraden bij de Poiesz aktie, na telefonisch overleg wou ze de naam van haar dochter op de kaatsbal borduren laten, dit is gerealiseerd door Fre Triemstra. Lees meer