Pupillenpartuur genomineerd jeugdsportploeg Waadhoeke

Ons pupillenpartuur met Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga en Hjalmar Dijkstra en coach Jan Dijkstra dat vorig jaar winnaar werd van het Nederlandskampioenschap is genomineerd voor de titel jeugdsportploeg van de gemeente Waadhoeke. Deze week zijn de nominaties bekend gemaakt. Naast onze mannen is het jeugdvoetbalteam -13 van S.F. Deinum en het korfbalteam C’s van Spannum genomineerd. Lees meer

Besluiten Algemene Vergadering KNKB

Foto: Henk Bootsma fotografie.

Wat een intensieve algemene jaarvergadering van de KNKB hebben we mee gemaakt. De voorstellen gaven discussie. De inbreng van K.F. St.-Anne was er ook en voor het besluit over de deelname van meerdere parturen was dit belangrijk. Voor de stemming over dit punt vroeg onze voorzitter Teun de Jong terecht of dit voor alle categorieën gold. Volgens KNKB voorzitter Wigle Sinnema was het voorstel voor de jeugdcategorieën. Echter in de vergadering werd Sinnema gecorrigeerd door bondsdirecteur Marco Hoekstra. Lees meer

Jaarvergadering

Afgelopen dinsdag was het weer tijd voor de jaarvergadering van k.f. St.-Anne/Drie Spul Is Út. Rond de klok van 20.00 uur opende voorzitter Teun de Jong de vergadering. Er waren deze keer 22 leden aanwezig.

Naast de gebruikelijke agendapunten heeft Richard Miedema het één en ander vertelt over de plannen van de vernieuwingscommissie. Deze commissie bestaat uit Richard Miedema, Kristiaan Kaper, Abe Kooistra en Murk de Jong en is ontstaan n.a.v. de jaarvergadering van 2018. Uitgangspunt was de negatieve spiraal waar de k.f. zich in hun beleving in bevond. Te weinig bestuursleden, regelmatig wedstrijden die afgelast worden, minder vrijwilligers etc.

Samen met het bestuur zijn er in de afgelopen maanden al mooie stappen gezet. De wedstrijdagenda voor 2019 is aangepakt. De KNKB wedstrijden zijn geclusterd in drie weekenden. Daarnaast is gekeken naar welke ledenpartijen goed lopen en welke niet. De partijen welke in de afgelopen jaren zijn afgelast, zijn voor 2019 geschrapt.

Het kantinerooster is aangepakt. Op de dagen dat er een KNKB partij georganiseerd wordt zal er naast de kantinevrijwilligers, één persoon verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie rondom de catering. Hier zijn een aantal mensen voor benaderd en hebben aangegeven dit te willen doen.

De laatste stap in dit eerste plan is het up to date brengen van het keurmeesterkorps.

De vernieuwingscommissie wil toe naar ‘event-commissies’ die in de toekomst per wedstrijd ingesteld worden. Op die manier wordt de druk bij het bestuur verlicht en kunnen we van de wedstrijden die op de agenda staan meer ‘Events’ maken.

André Iedema was aftredend en herkiesbaar. De vergadering is akkoord gegaan met de herbenoeming van André. Alfred Miedema en Roelof de Jong hebben na jaren afscheid genomen van de jeugdcommissie. Hier is op gepaste wijze bij stil gestaan door de voorzitter. Sikke Meijer hebben wij als nieuw lid van de jeugdcommissie kunnen verwelkomen. De familie Meijer is afgelopen jaar in St.-Anne komen wonen en zijn vrijwel direct actief betrokken geraakt bij de kaatsvereniging.

Als laatste punt op de agenda stonden de voorstellen zoals die door andere verenigingen en/of de KNKB zijn ingebracht op de AV van de KNKB. Vanuit de vergadering komt vooral naar voren dat men wil dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te kunnen kaatsen. Lees meer

31 maart startdag kaatsjeugd St.-Annaparochie


Zondag 31 maart start het kaatsseizoen voor alle jeugd in St.-Annaparochie met een sport en spel dag.

Vanaf elf uur zijn er diverse kaatsrelateerde spellen te spelen. Het jeugdbestuur van K.F. St.-Anne / Drie Spul Is Út nodigt alle jeugd uit om naar De Waaie te komen.

Voor de lunch wordt gezorgd!

Algemene Jaarvergadering dinsdag 12 maart 2019

De Algemene Jaarvergadering is op dinsdag 12 maart aanstaande. De aanvang is 20:00 uur en de locatie is zoals gebruikelijk in de kantine van De Waaie.

De vergaderpunten zullen onder andere zijn: vaststelling jaarverslag, vaststelling jaarrekening, uitleg vernieuwingscommissie, KNKB beschrijvingsbrief, bestuursverkiezingen.

Klik op de onderstaande links voor de agenda en het jaarverslag.

Agenda voorjaarsvergadering 2019

KF jaarverslag 2018 Lees meer