Pupillen jongens partuur en Coach in het zonnetje !

              Op zaterdag 6 oktober was de huldiging van het jongenspupillenpartuur, de winnaars van het NK 2018. Door diverse sprekers die de jongens en coach toespraken werd het een geslaagde avond de foto’s spreken voor zich. ook de Willem Hiemstra bokaal werd uitgereikt aan Jelvin Kaper die de meeste […]

Huldiging Pupillen Jongens

Op 30 juni j.l. hebben onze Pupillen Jongens, Hjalmar Dijkstra, Iwan Hiddinga en Jelvin Kaper het Nederlands kampioenschap gewonnen. Zij zijn die dag gecoacht door Jan Dijkstra. Om deze prachtige overwinning te vieren, organiseert K.F. St.-Anne/Drie Spul Is Út een receptie op Zaterdag 6 oktober a.s. in de kantine van Sportpark De Waaie. U bent van harte […]

Wie kaatst kan de jeugd van kf’ Sint Anne verwachten

                    Het pupillenjongenspartuur van Sint Anna heeft het dit seizoen zeer goed gedaan, zo goed dat dit partuur winnaar is geworden van het afdelingsklassement Daarnaast stonden de pupillen Jelvin en Iwan op de hoogste treden van het  individuele KNKB klassement.  Zij kregen dit weekend hun prijs uitgereikt […]

Wie kaatst kan de jeugd van kf’ Sint Anne verwachten

Ook dit weekend zijn er weer veel jeugdige kaatsers wezen te kaatsen. In Minnertsga was de laatste afdelings partij van federatie Barredeel. Maar liefst 5 Parturen zijn afgelopen zondag gestart. Bij de welpen 4 parturen en bij de pupillen was er 1 partuur. Ruben- Jan en Fenna, kaatsten erg sportief maar het lukte niet om […]